Nieuws/Financieel
1098054767
Financieel

Miljoenen voor groene bouwmachines

Den Haag - Het demissionaire kabinet trekt de knip voor de verduurzaming van de bouw. Bouwbedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar (tot en met 2030) gebruik maken van €270 miljoen subsidie voor uitstootvrij bouwmateriaal, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materiaal van diesel naar waterstof of elektrisch.

Dat schrijft staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De subsidie wordt verstrekt omdat als gevolg van de stikstofcrisis dikwijls bouwprojecten stilgelegd zijn. Het kabinet wil dat de bouw aan het eind van de regeling 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot. „Deze subsidieregeling draagt daar aan bij. Bijna alle stikstofuitstoot van de bouw komt van het gebruik van de bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats”, aldus Van Weyenberg.

Diesel en fijnstof

Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak de hele dag op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit. Ondernemers kunnen tot 40% van de aanschafkosten terugkrijgen. Het kabinet wil mkb’ers extra tegemoet komen, zij kunnen daarom tot 50% subsidie krijgen bij aanschaf van nieuwe machines en bouwvoertuigen, bijvoorbeeld met een batterij of op waterstof. Ook bestaand materiaal kan met subsidie worden aangepakt.

Zo is ook geld beschikbaar voor de ombouw van diesel naar elektrisch, of aan het plaatsen van katalysator die de vervuilende stoffen opvangt. Een goede katalysator kan de uitstoot van stikstof volgens het ministerie al met meer dan 80% verminderen. Deze optie is ook beschikbaar voor grote zeegaande bouwvaartuigen.

Fraude

Met de maatregel hoopt het kabinet het bouwen van huizen en aanleg en onderhoud van wegen en spoor door te laten gaan met schonere lucht. Wel zijn regels opgenomen in de subsidierichtlijn. Zo is er bijvoorbeeld een maximumbedrag per bedrijf en per aanvraag. Ook moeten bouwers aan een aantal voorwaarden voldoen, om bijvoorbeeld fraude en snelle doorverkoop te voorkomen.

Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, noemt de subsidieregeling een belangrijke stap naar emissievrije bouwwerktuigen en -materialen. „Het ombouwen van materieel en de aanschaf van emissievrije machines zijn echter nog erg duur. Daarom is het goed dat het kabinet de portemonnee trekt, met deze impuls kan de sector verder doorontwikkelen en wordt deze belangrijke transitie voor ondernemers realistischer en beter betaalbaar.”