Nieuws/Financieel
1099952328
Financieel

Haven Rotterdam voelt groeivertraging wereldhandel

ROTTERDAM (ANP) - De overslag in de haven van Rotterdam is vorig jaar een fractie hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam viel de groei bij de containeroverslag flink terug in de tweede helft van het jaar. Dat was onder meer te wijten aan de handelsoorlog en de daarmee gepaard gaande groeivertraging van de wereldwijde handel.

Alles bij elkaar werd er 469,4 miljoen ton overgeslagen. In 2018 ging het nog om 469 miljoen ton. De containeroverslag groeide met 2,5 procent gemeten in tonnen. Ook de overslag van ruwe olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en biomassa zat in de lift. De overslag van kolen en minerale olieproducten ging daarentegen omlaag.

Rotterdam merkt dat de economische groei in Europa iets terugloopt, met name als gevolg van een lagere industriële productie in Duitsland. Daarnaast zijn in november en december afvaarten geschrapt vanuit Azië als gevolg van teruggelopen productie en afnemende groei van de wereldhandel.

Veel investeringen

Toch ziet president-commissaris Allard Castelein van het havenbedrijf ook positieve punten. „Het succes van een moderne haven wordt niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag.” Hij wijst erop dat er veel wordt geïnvesteerd in de haven. Voorbeelden van grote projecten zijn het omleggen van een deel van de havenspoorlijn en de aanleg van nieuwe kademuren voor de zogeheten Hartel Tank Terminal.

De plus bij ruwe olie is vooral te danken aan aan een verhoogde productiecapaciteit bij raffinaderijen. Daardoor kon er vorig jaar meer ruwe olie verwerkt worden. Door de Brexit kende de overslag via vrachtwagens die meegaan op ferry’s naar de Britse eilanden een grillig verloop. Maar uiteindelijk was er bij deze vorm van overslag toch een kleine plus te zien.