Nieuws/Financieel

Indexbeleggen in ’t groen

ThinkCapital heeft de eerste duurzame indextracker in Nederland voor particuliere beleggers gelanceerd. De Think Sustainable World volgt een wereldwijd mandje van duurzame bedrijven die passen in een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille. „Vooral de lage kosten zullen beleggers aanspreken”, zo stelt Martijn Rozemuller, oprichter van het Nederlandse indexhuis. Beleggers, die ook hun geweten willen volgen, zijn nu vooral aangewezen op duurdere, actieve duurzame beleggingsfondsen. Die krijgen er dus nu een concurrent bij.

Traditionele beleggingsfondsen halen alles uit de kast om een index, het marktgemiddelde, te verslaan. Ze voeren daartoe een actief beleggingsbeleid, met behulp van dure analisten, research en frequente aan- en verkopen. Indextrackers, ook wel etf’s genoemd, volgen simpelweg een index. Dat leidt tot lagere kosten. Beleggers krijgen na aftrek van die kosten een marktgemiddeld rendement. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de meeste actieve fondsen ondanks al hun inspanningen dat rendement niet halen. Dat is goede reclame voor indexbeleggen.

Ook particuliere beleggers die maatschappelijk verantwoord willen beleggen, zouden wellicht graag in een duurzame index beleggen. Wereldwijd hebben ze dan weinig keus. De schaarste aan duurzame trackers laat zich verklaren door het gegeven dat duurzame beleggers een minderheid vormen. Ook verschillen deze beleggers onderling van mening over wat nu precies duurzaam is. Is dat het mijden van alle milieuvervuilende bedrijven, alle uitbuiters, producenten van tabak, porno en wapentuig? Dit heet uitsluiting. Of mag je ook voor de de minste vervuiler in een foute bedrijfstak kiezen, om ook de Shells van deze wereld een kans te geven en tot verbeteringen aan te zetten? Deze strategie heet best-in-class .

Twee jaar lang was Rozemuller bezig met het idee voor de tracker, voluit Think Sustainable World Ucits ETF. Hij schoof onder meer met goededoelenorganisaties aan tafel, om met een goed startvermogen te kunnen beginnen. Resultaat was een overeenkomst met het Oranje Fonds, dat als launching partner optreedt. Rozemuller: „Dat is belangrijk want om de kosten laag te houden, moet er in de etf al bij de start voldoende vermogen zitten. Eind dit jaar zouden we een beheerd vermogen van €50 miljoen moeten kunnen bereiken.”

Met 0,3% aan jaarlijkse kosten is de tracker scherp geprijsd, zeker in verhouding tot actieve duurzame fondsen die al snel een kostenratio hebben van richting de 2%. Bij gelijke rendementen kan zo’n verschil na jaren een fors hogere eindopbrengst opleveren.

Criteria

De tracker volgt een indexmandje van 250 duurzame aandelen, gekozen uit een universum van 850 grote bedrijven. Rozemuller: „Uiteindelijk hebben we gekozen voor zeer strenge duurzame criteria, zodat het fonds veel beleggers aanspreekt. We sluiten veel uit. Olieconcerns als Shell zul je niet in portefeuille zien.” Elk kwartaal worden de indexaandelen tegen het licht gehouden om te kijken of ze nog voldoen aan de maatschappelijk verantwoorde criteria.

De 250 bedrijven die de index halen zijn ook uitgekozen op marktkapitalisatie (omvang), hoge liquiditeit (verhandelbaarheid) en tevens is er een maximum voor regio’s. „Een regio als bijvoorbeeld Amerika mag niet meer dan 40% van de index uitmaken”, legt Rozemuller uit.

Weging

De bedrijven wegen bij de start allemaal evenveel mee in de index, elk 0,4%. „Zo’n gelijkgewogen index blijkt beter te renderen dan de meer gangbare naar marktkapitalisatie gewogen indices, waar grote ondernemingen al bij de start een zware stempel kunnen drukken op een index”, aldus Rozemuller.

Aan tafel bij de oprichtingsgesprekken zat ook IBS Capital Management. Deze vermogensbeheerder beheert ook vermogen voor een aantal Nederlandse charitatieve organisaties. „We beleggen veel in trackers en kunnen een duurzame variant voor onder meer deze klanten goed gebruiken”, stelt Rogier Rake, partner bij IBS. „Het aanbod van duurzame trackers is wereldwijd zeer beperkt en de bestaande sluiten veelal met hun duurzaamheidscriteria niet aan op de wensen van de meeste Nederlandse goededoeleninstellingen. Deze tracker van ThinkCapital voldoet wel aan deze behoefte. Als goed doel wil je immers niet het risico lopen dat je vermogen in een foute belegging zit die haaks op je doelstelling staat.”

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling verwelkomt de komst van een nieuw alternatief, waarbij beleggers tegen lage kosten duurzaam kunnen beleggen. Directeur Giuseppe van der Helm. „Wat ik wel mis is dat duurzame trackers, ook deze, doorgaans niet in discussie gaan met de bedrijven waarin ze beleggen.” Veel actieve fondsen kennen deze engagement wel.