Financieel/Ondernemen
1108580220
Ondernemen

Ruim 143.000 bedrijven erbij in 2019

Amsterdam - De Nederlandse bedrijvigheid is in 2019 flink toegenomen. Er kwamen 271.039 nieuwe bedrijven bij, maar ook het aantal faillissementen nam toe (+3,9%) Het aantal bedrijven dat om andere redenen werd stopgezet nam daarentegen af (-2,3%). De netto-groei van het aantal bedrijven komt daarmee uit op 143.627. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van Graydon.

Bij de Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en de Groot- en detailhandel was in 2019 de grootste groei te zien. Deze drie sectoren zijn goed voor bijna de helft (45,1%) van de totale netto-groei. De toename van de netto-groei van de Groot- en detailhandel is voornamelijk te verklaren door de grote stijging van het aantal starters. In 2019 zijn er 35.761 bedrijven gestart, 26,8% meer dan een jaar eerder. De grootste procentuele toename van het aantal starters zien we echter terug bij de Winning van delfstoffen (+43,0%). De meeste starters in absolute aantallen bevinden zich in de Zakelijke dienstverlening (51.491) en Financiële instellingen (27.597).

De toename van het aantal starters is in elke provincie waarneembaar. De grootste toename noteert Graydon voor Flevoland (+9,1%) en Overijssel (8,6%). In absolute aantallen zijn de meeste starters begonnen in Zuid-Holland (+63.393), Noord-Holland (+61.195) en Noord-Brabant (+35.690). Ook het aantal faillissementen is in alle provincies toegenomen, met uitzondering van Overijssel (-7%), Utrecht (-2,2%) en Noord-Holland (-1,9%). Friesland is de provincie waar het aantal faillissementen het meest is toegenomen (+24,7%).