Nieuws/Financieel
1109674612
Financieel

G20: economische groei trekt mogelijk weer aan

Fujuoka - De economische groei kan naar verwachting komend jaar in de wereld weer opleven, maar er zijn wel groeiende spanningen over de internationale handel en andere politieke wrijvingen die dat vooruitzicht overschaduwen. Dit staat in een slotcommuniqué van de ministers van Financiën en centrale bankdirecteuren van de G20 die in het Japanse Fukuola bijeen zijn.

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat in 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt zo nu en dan uitgenodigd aan te schuiven, zoals ook dit jaar voor de G20 topconferentie in Osaka, 28 en 29 juni.