Nieuws/Financieel
1109804
Financieel

Gelooft u de Fed?

De bankiers van de federale banken in de Verenigde Staten (FOMC) verwachten licht aantrekkende groei, matige inflatie en dalende werkloosheid tot en met 2015. Voor 2013 voorspellen de bankiers 2,6% groei. Voor 2014 en 2015 verwachten ze een groei van 3,2% en 3,3%. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen.

De werkloosheid zal gestaag dalen van 7,4% eind 2013 naar 6,9% eind 2014 en 6,3% eind 2015, aldus de FOMC. De uitspraak van de voorzitter van de Centrale Bank van San Francisco, dat de FED deze zomer al zou kunnen beginnen met het afbouwen van de kwantitatieve verruiming (QE) lijkt wat voorbarig.

 

Met name bij kleinere bedrijven zijn de plannen om mensen aan te nemen nog zeer beperkt. Ik verwacht dat de verruiming dan ook langer dan tot de zomer volledig van kracht zal blijven. De FED doet er goed aan de ingeslagen koers niet te wijzigen. Want te vroeg terugdraaien zou niet goed zijn, nu de inflatie eerder neigt te dalen dan te stijgen.

Het tweede proces, namelijk het normaliseren van de balans van de FED is een volgende belangrijke strategische beslissing. Dit noemt men de exit strategie. Deze exit strategie staat momenteel nog in de kinderschoenen. De exit strategie zal jaren gaan duren en heeft als doel: 1) de balans en de schuld van de FED te verkleinen en 2) de gemiddelde looptijd van de leningen op de balans te verkorten en 3) de beleidsrente weer te gebruiken als voornaamste struringsinstrument.

De exit strategie kan bestaan uit verschillende stappen, zoals bijvoorbeeld: het normaliseren van de kredietfaciliteiten, het passief afbouwen (laten aflopen) van leningen uitgegeven door federale agentschappen en leningen die gedekt worden door hypotheken, het verhogen van rente op reserves bij de FED en het verkleinen van de hoeveelheid reserves bij de FED. Het verhogen van de officiële beleidsrente (Federal Funds Rate) komt pas helemaal achteraan in deze stappen. De stappen vergen goede timing en beleid in de economische cyclus, gezien de enorme omvang van de operaties in de afgelopen jaren. Uiteindelijk kan de FED eventueel lange termijn overheidsleningen geleidelijk terugzetten in de markt (actieve exit).

Maar ook zou de FED de lange termijn leningen, die het in bezit heeft, simpelweg kunnen laten aflopen (passieve exit). Deze passieve exit verloopt vanzelf en zal jaren in beslag nemen. Het grote voordeel is dat dit niet zal zorgen voor zogenaamde frontrunning op de rentemarkt. Als marktpartijen weten dat de FED leningen gaat verkopen zal dit verkoopdruk uitlokken, waardoor de prijzen van de leningen zullen dalen en de rente dus zal stijgen. Dit remt de economie en de winst op de leningen neemt af of wordt negatief voor de FED. De voorkeur voor een passieve exit op lange termijn overheidsleningen groeit binnen de FED. Dit lijkt me een goede ontwikkeling voor financiële markten. 

Ik geloof niet dat een te sterk oplopende rente roet in het eten zal gooien in 2013. De onderliggende druk op inflatie en inflatieverwachtingen zijn daarvoor nog te sterk aanwezig. Nieuwe deflatievrees is naar mijn idee één van de grootste risico’s voor het vrij zonnige economische scenario van het FOMC. In dat geval zou de kwantitatieve verruiming zelfs kunnen toenemen. Hiermee zou de exit weer verder in de toekomst komen te liggen.

 

Thijs van Uchelen is onafhankelijk beleggingsstrateeg/consultant. Hij werkte eerder bij Theodoor Gilissen, Fortis MeesPierson en ABN .