Nieuws/Financieel
1109927
Financieel

TMG profiteert van kostenbesparingen

Telegraaf Media Groep (TMG) heeft de winst in het eerste kwartaal zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vooral door lagere bedrijfslasten, zo maakte het mediaconcern, uitgever van onder meer de dagbladen De Telegraaf, Sp!ts en Metro, vrijdag bekend.

TMG realiseerde een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro, tegen 1,5 miljoen euro een jaar geleden. De opbrengsten namen met 2,5 procent af ten opzichte van een jaar geleden en kwamen uit op 134,2 miljoen euro. De bedrijfslasten namen met bijna 5 miljoen euro af. TMG constateert hierbij dat het kostenbesparingsprogramma voor op schema ligt.

Bij de tak Print Media daalde de omzet met 5 procent. Hier stonden de advertentie-inkomsten in de eerste verslagperiode van het jaar verder onder druk. Ze vertoonden een grillig verloop, aldus het bedrijf. Wel hadden de aankondiging van de abdicatie van (toenmalig) koningin Beatrix in januari en het feit dat Pasen in maart viel, een positieve invloed op de advertentieverkoop.

Advertenties

De opbrengsten uit advertenties bedroegen 49,5 miljoen euro, aldus TMG, tegen 52,4 miljoen euro een jaar geleden. Het concern wijst er daarbij op dat de inkomsten uit advertenties van diverse dagbladen ,,enigszins negatief'' zijn beïnvloed door 2 verschijningsdagen minder ten opzichte van 2012.

Het onderdeel Online Media zag de omzet met bijna 5 procent aandikken, ondanks een omzetdaling bij Hyves. Zonder Hyves stegen de opbrengsten hier met 17 procent. Bij Sky Radio Group stegen de opbrengsten, als gevolg van de gestegen luistercijfers, met bijna 12 procent. Keesing Media Group had te maken met een ,,gering'' negatief effect van het lage consumentenvertrouwen in Nederland en Frankrijk op de oplage-inkomsten.

Begin april trad toenmalig bestuursvoorzitter Herman van Campenhout per direct terug bij het concern, na een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Cees van Steijn neemt nu tijdelijk zijn functie als topman over.