Nieuws/Financieel
1112319432
Financieel

Column: Wat krijg ik nu op m’n bordje?

Belegde broodjes: vallen die onder catering of gemaksvoeding? Voor het pensioen van de medewerkers doet het ertoe.

Belegde broodjes: vallen die onder catering of gemaksvoeding? Voor het pensioen van de medewerkers doet het ertoe.

Het mooie weer van de afgelopen weken nodigt al snel uit om op een terrasje lekker buiten je lunch te verorberen. En wij Nederlanders blijken nog het liefst met een broodje te willen lunchen. Toch is het voor een broodjeszaak vaak echt meer dan alleen maar ’broodjes smeren’.

Belegde broodjes: vallen die onder catering of gemaksvoeding? Voor het pensioen van de medewerkers doet het ertoe.

Belegde broodjes: vallen die onder catering of gemaksvoeding? Voor het pensioen van de medewerkers doet het ertoe.

Het lijkt eenvoudig: je begint een broodjeszaak en daarmee is de kous af. Maar de realiteit is vaak anders. Als ondernemer kan men zomaar te maken krijgen met een voor de bedrijfstak of beroepsgroep verplicht gesteld pensioenfonds.

Zo ook in de zaak waar de Rechtbank Overijssel recentelijk over moest oordelen. De broodjeszaak in die rechtszaak werd door het bedrijfstakpensioenfonds voor vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees (VLEP) een forse rekening gepresenteerd omdat ze verplicht moesten deelnemen in het pensioenfonds. Dat betekent natuurlijk pensioenopbouw voor de werknemers, maar ook veel kosten voor de ondernemer.

Verplicht aansluiten

Het pensioenfonds was van mening dat de broodjeszaak onder de definitie van verplicht aansluiten viel. Ieder pensioenfonds heeft een eigen definitie in de regelgeving staan waarin is opgenomen welke activiteiten van de bedrijven in de bedrijfstak of beroepsgrond vallen onder het pensioenfonds, waardoor men verplicht moet aansluiten. Daarbij kan het voorkomen dat er meer dan één pensioenfonds is wat van mening is dat je als onderneming verplicht bij hen dient aan te sluiten.

Een pensioenfonds kijkt bij de beoordeling in eerste instantie vaak naar de omschrijving van de activiteiten zoals die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wat er via bijvoorbeeld de website van de onderneming wordt gecommuniceerd.

Catering

De broodjeszaak in deze kwestie was al vele jaren bij VLEP aangesloten geweest, maar was zich in de loop der tijd van productie en verkoop van broodjes ham/kaas meer en meer gaan richten op eventcatering en hanteerde ook al vanaf 2015 de CAO voor Horeca en Catering.

Dat had tot gevolg dat het pensioenfonds Horeca en Catering verzocht had aan de broodjeszaak om een aansluiting te realiseren per 1 januari 2015. VLEP echter gaf de verplichte aansluiting niet zomaar op en bleef ook na 1 januari 2015 premienota’s sturen. Omdat de broodjeszaak niet aan twee pensioenfondsen wilde betalen, werden de rekeningen van VLEP niet meer betaald. Uiteraard nam VLEP daar geen genoegen mee.

Gemaksvoeding

De rechter moest oordelen bij welk pensioenfonds de broodjeszaak nu aangesloten zou moeten zijn. Daarvoor moet dus gekeken worden onder welke verplichtstellingsdefinitie van welke pensioenfonds men het beste past. De rechter gaf aan dat die definitie vervolgens moet worden uitgelegd op basis van een objectieve uitlegmethode.

Het belegde broodje en de lunchpakketten welke door de broodjeszaak werden gemaakt, konden niet tot de in de definitie bedoelde gemaksvoeding worden gerekend. Volgens de rechter was ook niet voldaan aan het vereiste van ’fabrieksmatig’ bereide of samengestelde etenswaren. Een hele feitelijke toetsing derhalve. Daarnaast konden ook geen aanknopingspunten in de CAO voor de Gemaksvoedingsindustrie worden gevonden. De broodjeszaak viel dus niet onder VLEP was de conclusie.

Alert zijn

Het is echter van belang om steeds alert te zijn op de activiteiten van de onderneming en de communicatie daarover naar buiten toe. Zeker waar het in de loop der tijd wijzigen of verschuiven van activiteiten betreft.

Het verdient aanbeveling om de ondernemingsactiviteiten regelmatig te toetsen, want een onderneming mag niet afwachten tot een pensioenfonds op de deur klopt. Als men onder een pensioenfonds denkt te vallen moet de onderneming zichzelf melden.

Mw. mr. Henny van den Hurk (1966) is mede-oprichtster en partner van Gommer & Partners Pensioen Advocaten in Tilburg. Gommer & Partners houdt zich bezig met alle facetten van het pensioenrecht voor alle professionele partijen in de markt.