Nieuws/Financieel
1115693
Financieel

‘Mark Rutte moet de economie stimuleren’

De eerste prioriteit van het kabinet is niet om het huishoudboekje op orde te brengen. Het is veel belangrijker dat de economische groei onder leiding van Mark Rutte wordt aangezwengeld. Dit meent de overgrote meerderheid van de bezoekers van DFT.

Uit een representatieve peiling waaraan bijna 2700 bezoekers van DFT deelnamen, blijkt dat bijna de helft graag zou zien dat er belastingverlagingen worden doorgevoerd. Dit zou de consumentenbestedingen volgens hen ten goede komen en de stijgende werkloosheid een halt toeroepen. Nog eens bijna een kwart wil dat de overheidsbezuinigingen worden teruggedraaid.

17% meent dat het kabinet weinig kan doen en dat het herstel van de arbeidsmarkt van een verbetering van de wereldeconomie moet komen. Slechts 10% dringt aan op het op orde brengen van het huishoudboekje, dus door het overheidstekort op maximaal 3% te laten uitkomen.