Financieel/Ondernemen
1117422144
Ondernemen

Premium

Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: cao-loon is lager dan het minimumloon, heb ik recht op opslag?

Wij gebruiken de salarisschalen van onze cao voor het bepalen van de hoogte van het loon van onze medewerkers. Nu kwam een van onze medewerkers bij mij met de opmerking dat zijn loon lager is dan het wettelijke loon en dat hij dus loonsverhoging moet krijgen. Klopt wat hij zegt?