Nieuws/Financieel
1119069518
Financieel

Fors minder verf verkocht: AkzoNobel ziet winst verdampen

Amsterdam - AkzoNobel, bekend van onder meer Flexa, Sikkens en CetaBever, heeft afgelopen jaar fors minder verf verkocht. De verf- en en coatingproducent verwacht dat de markt dit jaar slecht blijft en probeert vooral de marges op peil te houden.

Dat heeft het concern bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers over 2022. Door prijsverhogingen zag AkzoNobel de omzet nog wel met 13% groeien tot ruim €10,8 miljard, maar door kostenstijgingen kon het bedrijfsresultaat dat niet bijbenen. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalde van €1,1 miljard naar €789 miljoen. Het bedrijf verkocht 7% minder verf.

Operationele marge

AkzoNobel heeft te kampen met hogere grondstofprijzen en stijgende transportkosten. Ook de operationele uitgaven, zoals salarissen en energie, zijn fors gestegen. Al met al daalde de operationele marge van 11,7% in 2021 naar 6,5% afgelopen jaar.

Greg Poux-Guillaume, ceo AkzoNobel

Greg Poux-Guillaume, ceo AkzoNobel

„Terugblikkend was 2022 een jaar met aanhoudende wereldwijde onzekerheid waarin de ontwikkelingen in de wereld zorgden voor significante kosteninflatie, verstoorde toeleveringsketens en dalend consumentenvertrouwen”, aldus de in november aangetreden Franse ceo Greg Poux-Guillaume tijdens zijn eerste financiële cijfers. „Onze resultaten bleven ook in het vierde kwartaal geraakt door een lagere vraag en de aanhoudende effecten van covid-19 in sommige van onze belangrijkste markten.”

AkzoNobel streeft in 2023 naar een aangepaste ebitda (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) van tussen de €1,2 en €1,5 miljard, gebaseerd op de huidige marktomstandigheden. De aangepaste ebitda is gedaald van €1,4 miljard in 2021 naar bijna €1,2 miljard afgelopen jaar.

Kostenbesparingen

De verfproducent zegt in zijn vooruitzicht over 2023 te verwachten dat de macro-economische onzekerheden aanhouden en de verkopen zullen blijven drukken. De verfmaker gaat zich komende tijd toeleggen op het in stand houden van de winstmarges door onder meer te snijden in de kosten en het omlaag brengen van de schulden. Daarnaast hebben dalende grondstofprijzen een gunstig effect op de winstgevendheid van het concern.