Nieuws/Financieel
1122559
Financieel

Correlatie grafiek

De diverse branden op de fundamentele speelvelden doet het EuroDollar valutapaar heftig schommelen. Maar wat brengt deze smaakmaker teweeg bij de AEX index? Mijn correlatiegrafiek laat zien in hoeverre deze twee grootheden elkaar op de voet volgen. Sta mij toe nader uit een te zetten hoe de correlatiegrafiek wordt vervaardigd en wat zoal het praktisch gebruik behelst.

Smaakmakers op het Damrak

Ik vertel u natuurlijk geen nieuws met de melding dat het verloop van de EuroDollar koers, maar ook het koersverloop van andere valutaparen, invloed hebben op het koersverloop van de AEX index. Een dalende Euro versus de Dollar heeft veelal een negatief effect op de AEX, zo wordt in het algemeen aangenomen. Maar zijn er ook zogenaamde ‘leading’ of ‘lagging’ verschijnselen waarneembaar? Met andere woorden, welke grootheid draait eerder of later in sentiment? Of draaien ze beiden steeds tegelijkertijd? Met de correlatiegrafiek kun je dat inzichtelijk maken.

Maar er zijn meer smaakmakers. Welk effect heeft de BrentOil, Goud, Zilver, Rente en andere intermarket titels op het verloop van een index? Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om de AEX maar ook om andere beursindices.

Benchmarking

De correlatiegrafiek kan ook prima worden gebruikt voor zogenaamde benchmarking, waarbij het koersverloop van twee grootheden wordt vergeleken om vast te stellen welke grootheid het beter heeft gedaan. Benchmarking is vooral populair bij beleggingsfondsen, waarbij het koersverloop van het fonds wordt vergeleken met bijvoorbeeld de MSCI index, ofwel de wereld-aandelenindex.

Doe je het beter of slechter dan de benchmark is dan veelal de vraag. Dan kan het gebeuren dat je als fondsmanager juicht als je maar 30% hebt verloren, terwijl de wereldindex met 50% is gezakt. Ik heb dit nooit goed begrepen. Toen ik nog op school zat was ik toch niet blij met een 4 als eindcijfer, ook al was ik de beste van de klas? Een 4 is en blijft een slecht cijfer, begrijpt u?

Benchmarking kan ook goed worden toegepast bij sectoranalyses, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke sector achterloopt of juist voorop loopt.

Tot slot de melding dat de correlatiegrafiek ook een vorm van RS ofwel Relatieve Sterkte behelst. Zo kun je aantonen of bijvoorbeeld het koersverloop van Royal Dutch in de pas loopt, of juist niet, met het koersverloop van de AEX. Termen als outperformer (voorloper) of underperformer (achterblijver) worden hierbij gebezigd.

Relatieve grafiek

Het geheim van de smid, ofwel het basisprincipe van een correlatiegrafiek is gelegen in het relatief maken van het koersverloop. Anders gezegd, in plaats van het absolute koersverloop, dus de werkelijke  koersveranderingen in beeld, wordt het relatieve koersverloop getoond. In menig technisch analyse pakket wordt dit de “Percent Change Chart” genoemd. Er worden daarbij twee grootheden gekozen die je met elkaar wilt vergelijken. Je kiest de terugkijkperiode ofwel de historie die je in beeld wilt brengen, waarbij je de relatieve grafiek natuurlijk voor beide grootheden op dezelfde datum laat starten. De koers op die datum wordt op 0 gesteld, beide koersen starten dus op exact hetzelfde niveau. Vervolgens wordt vanaf de startkoers steeds berekend hoe groot de procentuele afwijking is. Dit wordt dan met twee lijnen in beeld gebracht.

Het onderlinge verloop van de twee lijnen weerspiegelt enerzijds de correlatie tussen beide grootheden en anderzijds het verschil in resultaat. Als na verloop van tijd de ene titel op +70% staat en de andere titel op +20%, dan hoef ik u niet te vertellen welk koersverloop beter is geweest.

AEX en de Dollar

In de inleiding stelde ik dat de EuroDollar als smaakmaker best wel invloed heeft op het verloop van de AEX. Om dat in juist perspectief te plaatsen heb ik de correlatiegrafiek afgebeeld vanaf begin 2008. Beide koersen werden op 0 gesteld, thans staat de AEX op -30%, terwijl de EuroDollar op -10% staat. In dit geval heeft benchmarking geen zin, het gaat bij deze twee grootheden vooral om de correlatie.

Dan blijkt dat de onderlinge correlatie best wel hoog en consistent is. De stijgingen en dalingen lopen redelijk synchroon, maar er zijn wel afwijkingen in de draaipunten. Soms draait eerst EuroDollar, daarna de AEX, of andersom. Volg de rode krommingslijntjes op de grafiek om de volgtijdelijkheid te zien. Kunt u hiervan profiteren? Ik nodig u uit om eens te oefenen.

 

Meerdere landschappen

Om tot een juiste marktvisie, of wellicht marktgevoel te komen, is het altijd slim en raadzaam om meerdere landschappen in ogenschouw te nemen. De diverse speelvelden staan immers met elkaar in verbinding, de kuddes houden elkaar scherp in de gaten en willen elkaar wel of niet volgen. Een handig hulpmiddel hierbij is de correlatiegrafiek. Laat me weten welke twee grootheden u wilt vergelijken, dan kan ik u wellicht van dienst zijn.   

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.