Financieel/Ondernemen
1127866054
Ondernemen

Ondernemers: nieuwe aanpak past niet bij moderne arbeidsmarkt

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe wetten en regels rond werk die de commissie-Borstlap voorstelt, passen niet bij een moderne arbeidsmarkt. Dat is de reactie van ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Zij pleitten ervoor dat verschillende arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar blijven bestaan.

Volgens de commissie moeten alle werkenden, ook zelfstandigen, zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De ondernemersorganisaties willen af van het idee dat een vaste arbeidsovereenkomst de norm is. „Voor de werkende van de 21e eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit de vorige eeuw niet meer als norm gelden”, stellen zij. Uiteraard hebben mensen zekerheden nodig maar dat moet anders worden georganiseerd, aldus de vertegenwoordigers van bedrijven en de landbouw.

De ondernemers onderschrijven wel het standpunt dat „de doorgeslagen flex om oplossingen vraagt.” „Maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten, is niet de route. Het gaat niet aan ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico’s geheel voor eigen rekening nemen.”