Nieuws/Financieel
1128137
Financieel

Hoogtevrees?

Het zal u niet ontgaan zijn, de media stonden er vol van, de Amerikaanse Dow Jones Index noteert op het hoogste niveau ooit! De krantenkop klinkt positief, maar tegelijk gaat dit gepaard met een gevoel van hoogtevrees: recordstanden terwijl er nog voldoende ‘beren’ op onze weg liggen. Daarbij is de Dow Jones Index niet de meest representatieve index en in veel andere markten werden wij de afgelopen weken juist met enige zwakte geconfronteerd. Hoe zit het nu?

In mijn laatste bijdrage verhaalde ik dat we al enige tijd in een quasi-goldilocks scenario zitten (economische groei, lage rente en een lage inflatie), hetgeen de aanhoudende kracht in de aandelenmarkt rechtvaardigde. Tevens gaf ik aan dat een uitbraak van de S&P500 boven haar top (1474) van september 2012 een voorbode zou zijn voor een verdere stijging van de beurskoersen – de S&P staat nu op 1544.

Ten slotte duidde ik op het feit dat het herstel steeds meer afhankelijk was geworden van zwakkere kwaliteit, waaronder de Griekse, Italiaanse en Spaanse aandelenmarkt. Dit was voor mij geen probleem, zoláng de Amerikaanse markt maar mee zou blijven doen in het herstel, anders zou ik het als een verkoopsignaal interpreteren.

Apple

Voor mij ligt in deze analyse van vorige keer de sleutel voor hetgeen wij nu zien en wat wij nog kunnen verwachten. Het gaat mij namelijk niet om de Dow, als gezegd is dit een minder representatieve index. De afgelopen weken heeft de ‘lagere kwaliteit’, die inderdaad een beetje te hard van stapel gelopen was, gas teruggenomen, terwijl de kwaliteit is blijven doorstijgen.

Ook excessen als de marktwaardering van Apple zijn weer terug op een genormaliseerd niveau. De balans in de markt is hersteld zonder dat dit gepaard is gegaan met een forse correctie. En let wel, daar was voldoende aanleiding toe: de teleurstellende Italiaanse verkiezingen en het ingaan van de verkrappende belastingmaatregelen in de VS.

Sterk signaal

Ik vind dat een sterk signaal: een markt die temidden van tegenwind kalibreert naar een gezondere basis zonder een noemenswaardige krimp te geven. Daarnaast noem ik de (verwachte) economische groei al geruime tijd de belangrijkste factor om ook fundamenteel achter dit momentum te kunnen blijven staan. In dit verband zien wij dat het laatste bbp groeicijfer uit de VS nog steeds duidt op 2% groei voor 2013 en dat China net de groeiverwachting voor 2013 bevestigd heeft op 7,5%. Kortom, eveneens bemoedigend.

Met andere woorden, een tussentijdse correctie kan nooit uitgesloten worden – veel gerespecteerde marktpartijen houden hier rekening mee – en op de middellange termijn betwijfel ik ten zeerste of we het schuldenprobleem definitief achter ons gelaten hebben, maar de recente kracht in de markt laat zich goed verklaren en ook vanaf de huidige recordniveaus zie ik nog ruimte voor een verder stijgende markt.

Roger Dayala is senior beleggingsadviseur bij Insinger de Beaufort. Zijn bijdragen worden op persoonlijke titel gedaan.'