Nieuws/Financieel
1128196
Financieel

Slim vooruit met KPN

Voor de particuliere belegger is aan KPN bijna geen touw meer vast te knopen. In 1998 noteerde het aandeel € 11,35, in 2000 € 73,- en in 2001 € 2,21. Met nu weer minder dan € 3 lijkt het erop dat veel beleggers bang zijn dat het telecombedrijf net als in 2000 veel te veel betaald heeft voor de onlangs gekochte frequentievergunning. En dat de geschiedenis zich zal herhalen. Carlos Slim is echter niet voor niets ingestapt.

In 2000 investeerde KPN voor meer dan € 28 miljard in UMTS licenties en Goodwill. Voor de financiering werd voor € 10,2 miljard aan nieuwe aandelen uitgegeven en drie jaar geen dividend uitgekeerd. Van de betaalde goodwill en licenties werd binnen twee jaar € 14,6 miljard afgewaardeerd. Als het management maar ook de accountant dit pas achteraf constateert, hoe moet een particuliere belegger dat dan weten?

Mooie bedrijfsresultaten

Toch heeft Carlos Slim (América Móvil) een belang van 27% in KPN opgebouwd. Missen we iets? Vanaf 2003 is er wel voor ruim € 9 miljard aan dividend uitgekeerd en voor bijna € 8 miljard aan aandelen ingekocht. Samen goed voor een kleine € 7, - kasstroom per aandeel. En sinds 2003 is alleen maar sprake van mooie consistente bedrijfsresultaten. De rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) bedroeg gemiddeld 19,6%. Vorig jaar nog adviseerde KPN niet in te gaan op het gedeeltelijke bod van América Móvil van € 8 per aandeel, omdat dit geen weerspiegeling zou zijn van de volledige potentiële waarde.

Accountantsverklaring en financiering

De accountant gaf bij de jaarrekening 2012 een goedkeurende verklaring. Dit houdt onder andere in dat hij niet twijfelt aan de continuïteit van de onderneming.

Het rentedragend vreemd vermogen van KPN bestaat voor het grootste deel uit eurobonds. Per 31 december 2012 bedroeg de gemiddelde looptijd van deze portefeuille 7 jaar met een rente van gemiddeld 5,1%. In juni had KPN nog gebruik gemaakt van een optie tot verlenging van de doorlopende kredietfaciliteit van € 2 miljard tot juli 2017. Op 9 januari werd voor een verkregen frequentievergunning € 1.352 miljoen betaald uit bestaande kasmiddelen en de doorlopende kredietfaciliteit van € 2 miljard. Voor de versterking van het eigen Vermogen en het veiligstellen van de kredietstatus is een claimemissie aangekondigd van € 3 miljard en is er besloten geen slotdividend over 2012 uit te keren. Het dividend voor de komende jaren wordt beperkt tot drie cent per aandeel.   

Onrust door strategische beslissingen

De consensusprognoses van de winst per aandeel voor 2013 en 2014 vertalen zich in een REV van 12,4% en 10,0% en zijn daarmee duidelijk lager dan de historische REV van 19,6%. Rekening houdend met de aandelenuitgifte, een lange termijn REV van 10% en een dividend payout terugkerend naar 50%, is het aandeel KPN € 5,- waard. Bij een REV van 19,6% zelfs € 13,-.

América Móvil liet vorige maand weten het voorstel te steunen om het kapitaal van KPN te versterken middels een claimemissie van € 3 miljard en € 1 miljard hybride instrumenten op voorwaarde zij twee commissarissen mogen aanwijzen.

América Móvil is er blijkbaar van overtuigd dat daarmee de prachtige bedrijfsresultaten niet meer vertroebeld worden door de gevolgen van te dure strategische beslissingen. Hopelijk kan de particuliere belegger meeliften, zolang het belang van América Móvil parallel loopt.

Klik hier voor een film over Pricing & Timing.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door Syb van Slingerlandt, mededirecteur van Invest4you. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com en vraag vrijblijvend een proefabonnement aan. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.