Nieuws/Financieel
1128201
Financieel

Maart roert zijn staart

Het is weer bijna zover. De aanpassingen in de AEX. Boskalis eruit en Imtech erin. Wordt men in Gouda nog wat meer op een goud- nou ja “goud”, kaas ziet immers ook geel, een weegschaaltje gelegd. Toch zijn er buitengemene dingen aan de gang.

Nu onze organisatie op volle kracht onder meer de jaarcijfers van de AEX heeft doorstaan, wordt het tijd om de balans op te maken van de effecten daarvan en gelooft u mij, die zijn niet mis. Het moge u bekend zijn dat een OK-Score op zich, een visie is op de ontwikkeling van de onderneming in het komende één tot anderhalf jaar. Bij een samenvoeging van al die visies op alle ondernemingen uit de AEX, zo zou je wellicht mogen veronderstellen, leidt dat  mogelijkerwijs tot een verwachtingsidee op een meer macro economisch niveau.

Beurscrisis 2008

Begin 2008 zond ik Fred Conijn van het FD ooit ook eens zo’n visie, gedocumenteerd met onderstaande grafiek.

 

Hiermee wordt met de groene lijn in begin 2008 bij het einde van de AEX waarneming die door de rode lijn wordt weergegeven, een zeer duidelijke DIP in 2008 weergegeven en een tweede daaropvolgende DIP in een later stadium. Uiteraard werd er door die nieuwsgaring, evenals destijds aan de AHOLD voorspelling op TV geen enkele aandacht geschonken. Schijnbaar niet belangrijk genoeg. Onthutst stond er een jaar later - bij de meesten - een beurswaarde daling van 50% in de boeken. Heb je toch wat gemist mijns inziens.

Hoe ontstaat die visie?

Door de weging van elke onderneming in de AEX te vermenigvuldigen met de OK-Score ontstaat er een gewogen gemiddelde dat kan worden uitgeplot. Wat bleek nou reeds in het verleden? Dat de ontwikkeling van de AEX zich grosso modo (zie grafiek) in dezelfde richting ontwikkelt als het OK-Score gewogen gemiddelde.

Het verschil zit het erin, dat in tijd gemeten die richting alleen maar past bij een termijn van ca. 18 maanden vooruit. Dit wil zeggen dat de golfbeweging van beide min of meer congruent verloopt maar alleen dan, als het OK-Score gewogen gemiddelde ca. 18 maanden voorloopt.

Geen verrassing

Voor ons was deze constatering niet een algehele verassing. Op individueel fondsniveau worden de ontwikkelingen door de OK-Score ca. 18 maanden vooraf gesignaleerd, zo bleek nog maar kortgeleden door de bevestiging van Ron Boer inzake ons straight sell advies op KPN per medio 2011, of zoals u wilt op Grontmij of Imtech.

Nu de stofwolken van de jaarcijfers zijn opgetrokken blijkt dat de uitkomsten - op eenzelfde manier beoordeeld - geen onverdeeld gunstig uitzicht bieden op 2014. Nadat wij met de halfjaarcijfers al afscheid moesten nemen van één van de steunpilaren uit de portfolio, staan er per 15 maart weer 5 fondsen op een straight sell advies.

Een daarvan is Boskalis wegens het vertrek uit de AEX, dus ook uit onze portfolio, die immers een gefocuste afspiegeling is van de AEX. Twee fondsen wegens het bereiken van een absoluut hoogte­punt; het kan namelijk nu alleen maar slechter worden en twee fondsen, die enerzijds wegens het verdwijnen uit de OK-groep naar de NOK-groep en de andere wegens een te harde achteruitgang binnen de OK-Groep  een direct sell-advies opleverden.

Aangezien er naast de “houd” adviezen geen nieuwe “koop” adviezen voorhanden zijn wordt de spoeling dun. Een tweede signaal voor een naderend onheil.

Welk onheil?

Wij denken dat (net zoals in 2008) er een behoorlijke beursdip aankomt. Niet zo ernstig als in 2008 met meer dan 50%, maar denk maar in de orde van grootte van zo’n 25/30%. Tijdstip ergens tussen april en oktober 2014. Het is maar dat u vast gewaarschuwd bent. Om u daarover te kunnen bereiken staat mij gelukkig thans dit medium ter beschikking en blijft deze visie niet in een la voor u verborgen.

Willem D. Okkerse (1946) is sinds 2003 CEO van het OK-Rating Institute, de eerste in de Benelux gevestigde Credit Rating Agency.