Nieuws/Financieel
1129107
Financieel

Eenvoudig trendfilter

Er zijn meerdere methodes om wijzigingen in de koerstrend vast te stellen, waarbij veelal een extra filter wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van trendsignalen te vergroten. Een minder bekend filter is de losse body van de candle boven of onder een gemiddelde lijn. Sta mij toe een en ander nader uiteen te zetten en te illustreren aan de hand van de AEX grafiek.

Trendsignaal

Het is algemeen bekend dat het raadzaam is om te beleggen in de richting van de trend. Breder gedefinieerd, koop- of longposities in een uptrend en verkoop- of shortposities in een downtrend. Maar dan moet je wel meten en weten wat de richting van de trend is, niet waar? De meest eenvoudige methode is het volgen van zogenaamde crossovers van de koers met een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn (MA lijn). Snijdt de koers de MA lijn omhoog (upcross), dan start er een uptrend.

Er gaat een downtrend van start als de koers de MA lijn omlaag kruist (downcross). Een  en ander wordt gemeten op slotkoers. Maar niet alle crossovers zijn betrouwbaar, er komen valse signalen voor. Welnu, om het aantal valse signalen ofwel ‘whipsaws’ te verminderen, zijn er filters die je kunt plaatsen op de kale crossovers. Anders gezegd, er moeten meerdere condities valide zijn om te kunnen spreken van een zuivere crossover. Laat ik enkele filters noemen.Trendfilters

Het meest eenvoudige filter heb ik al genoemd en dat is de slotkoers. Een slotkoers boven of onder de MA lijn is bepalend voor de crossover, niet het snijden van de koers met de lijn gedurende de handelsperiode. Tweemaal een slotkoers boven of onder de MA lijn kan een filter zijn, waarbij de kleur van de candle ook een rol kan spelen. Een upcross met een witte candle is betrouwbaarder dan met een zwarte candle. Zo passen een zwarte candle en een downcross goed bij elkaar.

Een veel gebruikt filter is de zogenaamde 3% regel. Dit betekent dat er pas sprake is van een valide signaal als de koers minimaal 3% boven of onder de gemiddelde lijn kruist.

Ook kunnen indicatoren worden ingezet als trendfilter. Vooral spanningsmeters zoals RSI kunnen goed van pas komen. Zo kan een vuistregel zijn dat de RSI niet op OB- of OS gebied mag staan om een valide crossover te krijgen. Er zullen ongetwijfeld meer trendfilters zijn. Laat mij weten met welk trendfilter u succesvol belegt, dan kan ik daar nog eens aandacht aan besteden.

 Losse body

In de vorige alinea heb ik enkele bekende filters genoemd, waaronder de meest eenvoudige, te weten slotkoers boven of onder de lijn. Ik heb een nieuw filter bedacht als variant op het slotkoersfilter, waarbij de body van de candle een belangrijke rol speelt. Niet de kleur, maar de plek van de body is daarbij van belang. Er is sprake van een betrouwbaarder trendsignaal als de body los ligt van de sleepkabel. Dus een upcross met een candle, liefst wit, waarvan de body in zijn geheel boven de MA lijn ligt. Voor de programmeurs onder u: C > MA and Open > MA.

Voor een downcross geldt als voorwaarde: C < MA and Open < MA, ofwel de body, liefst zwart, ligt in zijn geheel onder de MA lijn. Je kunt het ook anders definiëren. In candlestick charting wordt er een gap geslagen, window genaamd, tussen body en MA lijn.Magneet

De achterliggende gedachte achter dit losse-body-filter  is het feit dat een gemiddelde lijn of sleepkabel zoals ik dat pleeg te noemen, een magneetfunctie in zich heeft. Dit laatste openbaart zich op twee manieren. Als de candlestick tegen de sleepkabel aan blijft kleven, dus de body kronkelt steeds maar weer om de gemiddelde lijn, dan duidt dit op zwakke trendmatigheid. Beer of stier komt niet los van de sleepkabel om een significante koersbeweging te starten. De andere magneetfunctie is de zogenaamde ‘mean reversion’. Dit betekent dat als de koers te hard of te ver is weggelopen van de gemiddelde lijn, de kans aanzienlijk toeneemt dat de koers terug kruipt naar de lijn. De sleepkabel trekt als het ware de koers naar zich toe.

Het losse-body-filter speelt in op de gedachte dat als bij een crossover de body direct los komt van de sleepkabel, de magneetfunctie zijn kracht verliest. Er is dan immers geen sprake van een kleverige candle.Meten is weten

Ik heb een kleine test gedaan om te zien in hoeverre het losse-body-filter betrouwbaar is. Ik heb hiertoe de crossovers van de AEX index met de 55 daags gemiddeldelijn (mijn sleepkabel) gemeten, met en zonder genoemd filter. Ik zal u de details besparen, maar met filter ligt de betrouwbaarheid van de koopsignalen 5% hoger en van de verkoopsignalen ligt de hitratio min of meer gelijk maar wel met veel minder transacties, dus een lagere risicograad.

Er worden dus inderdaad valse signalen uitgefilterd. Al met al voldoende reden om eens te gaan experimenteren met het losse-body-filter. Onderstaand een blik op de dagkaart van de AEX met de 55-daags gemiddelde lijn met in de spotlichtjes twee recente signalen gevalideerd met het eenvoudige trendfilter.

 

 

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.