Nieuws/Financieel
1129135
Financieel

European discount

Op de financiële pagina's valt weer regelmatig de term 'Dutch discount', waarmee bedoeld wordt dat Nederlandse aandelen goedkoper zijn dan buitenlandse. In de charts zie ik op dit moment echter meer een 'European discount'. In Europa moeten beleggers op een houtje bijten, terwijl de Dow Jones gisteravond een nieuwe all-time high op het bord zette.

Het begrip ‘Dutch discount’ stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dichtgetimmerde beschermingsconstructies tegen overnames zorgden er toen voor dat Nederlandse beursfondsen lager gewaardeerd werden dan vergelijkbare ondernemingen in het buitenland. Vanwege een aantal recente beursafstraffingen zoals van Fugro, SNS Reaal, Imtech en Brunel wordt deze term door beursanalisten weer van stal gehaald.

In de charts zie ik hier echter nog weinig van terug. In grafiek 1 heb ik aantal indices over elkaar heen gelegd, waarbij de verticale schaal in procenten is weergegeven. 1 maart 2010 = 100%. Goed is te zien dat de AEX (blauwe lijn)  het over de afgelopen drie jaar juist beter doet dan het Europese gemiddelde (Euro Stoxx 50, rode lijn).  De AEX blijft wel achter bij de Duitse DAX (groene lijn). De Italiaanse MIB 30 (grijs) is de hekkesluiter.

Wat uiteraard het meest opvalt is het achterblijven van alle Europese indices bij de Dow Jones Index (teruggerekend naar euro’s, zwarte lijn).  De AEX bleef sinds maart 2010 bijna 40% achter bij deze Amerikaanse beursgraadmeter. Maar Europa blijft gemiddeld nog verder achter dan Nederland. Dus we kunnen momenteel beter spreken van een European discount.

 

De vraag is uiteraard of dit structureel is. Over de afgelopen 26 jaar heeft dit fenomeen zich vaker voorgedaan, bijv. in 2003, en toen werd de onderwaardering in ruim 5 jaar weer ingelopen. De vraag van Nederlandse lezers is natuurlijk: is de Dow Jones op dit moment te duur of de AEX-index te goedkoop?   

In eerste instantie kunnen we kijken naar de koers/winst verhoudingen (k/w) van de AEX en de Dow Jones. Deze liggen nu gemiddeld op resp. 12 en 16. De Amerikaanse aandelen zijn fundamenteel dus relatief duurder dan de AEX aandelen.

Belangrijker volgens mij is echter de observatie dat de Dow Jones is opgestuwd door goedkoop geld dat momenteel een uitweg zoekt in de aandelenmarkt. Amerikaanse analisten zijn echter allerminst zeker dat deze rally standhoudt. Ook al omdat de weekkoersen van de Dow Jones technisch gesproken ‘overbought’ zijn. De vraag blijft wanneer de Amerikaanse belegger weer bij zijn positieven komt en de zorgen over het begrotingstekort en het mogelijk stopzetten van de geldpersen weer de overhand krijgen.

Maar even terug naar de vraag: is de Dow Jones op dit moment te duur of de AEX te goedkoop? Bij de intermarket analyse zijn er nu verschillende mogelijkheden: De verschillen kunnen blijven voortbestaan of zelfs groter worden. Of de verschillen kunnen worden vereffend door een versterking van de relatieve sterkte van de AEX t.o.v. de Dow Jones. Als deze vereffening zou plaatsvinden in de huidige situatie van stijgende koersen, dan kan dat een acceleratie van de AEX-index stijging betekenen.   

Strikt rekenkundig gezien is er nog een andere mogelijkheid om de European discount t.o.v. Amerika op te heffen: Een aanzienlijk verzwakking van de dollar t.o.v. de euro - en dus een stijging van de EUR/USD koers (nu ± 1,31).  Maar gezien de economische complicaties acht ik deze mogelijkheid minder waarschijnlijk. 

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV. www.keyword.nl Twitter:  www.twitter.com/RomboutKerstens