Nieuws/Financieel
1129312
Financieel

Kansen benutten buiten de beurs

Het beleggen in niet-beursgenoteerde (veelal familie-) bedrijven – via private equity – heeft in ons land een hoge vlucht genomen.

  Meer dan €25 mrd hebben private-equityfondsen geïnvesteerd in een waaier van mkb-bedrijven. Particuliere beleggers die over een groot vermogen beschikken, kunnen in die fondsen beleggen, blijkt uit het omslagartikel van het tijdschrift Beleggers Belangen van van vrijdag 1 maart 2013.    Private equity moet niet verward worden met hedgefondsen, wat nogal eens gebeurt. Hedgefondsen gebruiken allerlei instrumenten – obligaties, aandelen, grondstoffen, valuta's en derivaten – om te speculeren op waardestijgingen of -dalingen. Zij hebben ten onrechte een agressief imago, want op naar schatting slechts 2 à 5% van de ruim 10.000 hedgefondsen past dit etiket.   Het imago van hedgefondsen heeft dat van private-equityfondsen echter vertroebeld, terwijl deze laatste juist geen agressieve beleggers zijn die op snelle winsten uit zijn. Het zijn geduldige, betrokken financiers met oog voor de langeretermijnkansen.   Het moet wel een goed rendement opleveren, want het is geen liefdadigheid, vertelt directeur Tjarda Molenaar van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (de NVP), waarbij ruim vijftig private-equityfondsen zijn aangesloten.     Wilt u de markt voor private equity in Nederland eens beschrijven?    “Wij spreken liever van participatiemaatschappijen, ppm's, omdat dit beter uitdrukt wat zij doen: investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij investeren doorgaans voor vijf tot zeven jaar, soms langer, zijn betrokken bij de bedrijven en staan die niet alleen bij met de financiering, maar indien nodig met de strategie of andere aspecten. Het doel is een goed rendement te behalen door uiteindelijk het belang te verkopen. Het is – zoals gezegd – geen liefdadigheid. Het fenomeen van ppm’s bestaat al meer dan dertig jaar. In het begin waren ze vooral gericht op jonge, sterk groeiende ondernemingen en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Het accent van de investeringen is in de loop van de jaren weliswaar verschoven naar grotere bedrijven, maar nog steeds bedraagt 80% van de investeringen minder dan €5 mln per onderneming en gaat driekwart naar mkb-bedrijven met minder dan honderd personeelsleden en minder dan €10 mln omzet.”   Blijf wekelijks op de hoogte van de beleggingskansen binnen en buiten de beurs.