Nieuws/Financieel
1135733
Financieel

O wat doet het pijn

De Rabobank heeft naar schatting ruim 50% van de Nederlandse hypotheeklast van ruim € 700 miljard in zijn boeken staan. Een ware lijdensweg om dagelijks de almaar beroerder wordende balans te moeten aanschouwen, en niet te weten hoe het tij te keren.

Voor hen die dagelijks de bankiers van de boerenleenbank het hoofdkwartier van de bank in Utrecht zien in- en uitstrompelen, zal het erop lijken alsof ze binnen de bankmuren continu met z’n allen boven een bos uien hangen. Hoe uit dit tranendal te ontsnappen, zo dachten enkele brave borsten van dit roemruchte concern. Gepeperde peptalk, dat moest maar eens in de krant. Dat zou het gejeremieer van jammerende huizenbezitters in een heuse jubelstemming doen keren, gelijk die van de Bossche carnavalsoptocht.

Zo gedacht zo gedaan. Vandaag, 12 februari 2013,  verscheen van de hand van zogeheten topeconomen van de Rabobank het volgende. Letterlijk: “De feitelijke woningprijzen in Nederland liggen ongeveer een kwart lager dan hun evenwichtswaarde op grond van de betaalbaarheid, stellen economen van de bank in een dinsdag gepubliceerd Kwartaalbericht Woningmarkt. De economen gaan in hun berekening uit van de in de woningprijstheorie gangbare woonquote, de verhouding tussen de maandlasten van een hypothecaire lening en het inkomen. De gedachte is dat een stijging van het inkomen of een daling van de hypotheekrente zorgt voor een stijging van de betaalbaarheid van een woning en daarmee de prijs. Al snel na het omvallen van Lehman Brothers in 2008 zakte de woonquote door het langetermijnevenwicht van 22%, wijst Maarten van der Molen van Rabobank in een toelichting. "We zitten nu rond de 16% - 17%." Een feitelijke prijs van EUR210.000 tot EUR215.000 correspondeert met de door Rabobank berekende evenwichtsprijs van EUR270.000 tot EUR275.000, ofwel een onderwaardering van tussen de 20% en 25%”. Einde quote.

Kille statistieken wijzen er echter op dat de gemiddelde huizenprijs in Nederland, gerekend vanaf de  top van 2008, slechts 16% gedaald is. Als nu deze cohorte topeconomen van de Rabobank gelijk zouden hebben, niets valt natuurlijk uit te sluiten, dan is de huizenmarktmalaise in een klap voorbij. Het is zelfs boerenbedrog, want de huizenprijs zou, in de ogen van deze Schriftgeleerden, uit moeten tornen boven het niveau van de top der toppen van 2008. Immers zo leert ons Bartjens, toonvoorbeeld van oer-Hollandse rekenkunde: de onderwaardering van afgerond 23% is groter dan de prijsdaling van 16%. Kortom, voor al die honderdduizenden die hun huis nu niet verkocht krijgen: de raad der Wijzen van de Rabobank meent in al zijn gelukzaligheid dat u de verkoopprijs, per vandaag, dient te veranderen in een prijskaartje ruim gelegen boven die van de ‘top der toppen’. Dus geen gezeik, iedereen rijk. Leve de Rabo, leve onze hypotheekberg, die in geen enkel OESO-land zo hoog is als in Nederland. Volgens de Rabobank is dit fictie.

In alle bescheidenheid meent dit rekenwonder dat de boerendenktank de plank finaal misslaat en zichzelf met vernoemde publicatie onsterfelijk belachelijk maakt. Verzachtende omstandigheid is dat ze bij de Rabobank, waarschijnlijk wegens de carnaval, vele liters Jenever naar binnen hebben gelurkt. Hopelijk verschijnt er binnenkort een rectificatie van hun brallerige gezwets. Of staat het water ook deze heren zo aan de lippen, dat ook de Rabobank binnenkort door de overheid zal moeten worden genaast. Wartaal verwijst naar mismanagement en daar gaat een concern in 9 van de 10 gevallen aan kapot. We hopen maar op beterschap bij de Rabobank.

Drs. RGGM Melchers is onafhankelijk columnist.