Nieuws/Financieel
1141042
Financieel

Ex-Junk bonds

Vroeger (tja, dat heb je met 67 jaar) was er eens een reclame die zei: “Rang is alleen Rang als er Rang op staat, Rang op staat”. Verpakt in een leuk melodietje wist binnen de kortste tijd iedereen de weg naar onze Friese fabriek te vinden.

Je zou hetzelfde melodietje kunnen gebruiken voor junk bonds. Junk is alleen junk als er junk op staat, junk op staat. Dat laatste is echter niet waar. U wordt voorgelogen, dat junk, junk is. In mijn laatste artikel van afgelopen donderdag Europa op zijn best mocht ik verhalen over de kwaliteit van de “junkbeoordelaars” puur sang.

Als voorbeeld haalde ik S&P aan, die met hun “non-investable grade” wat een mooi ander woord voor “junk” is, maar liefst 95% fouten wisten te maken in de beoordeling van die “junks”. Van de 36% junks ging er namelijk uiteindelijk 34,4% NIET failliet. En aangezien 34,4 gedeeld door 0,36 uitkomt op 95,5 kan dit als het foutpercentage worden beschouwd.

Met andere woorden, ruim 95% van de “junks” zijn geen “junks” maar moeten daar wel onder lijden. De kunst is, om daarin wel het onder­scheid te maken.

Waarom?

Het zal duidelijk zijn dat een “junk bond” een hogere couponrente biedt dan de “investable grade”, de non-junks. Vaak noteren de junk bonds onder pari, d.w.z. lager dan 100% en zijn dus met een “risico korting” te verkrijgen. De kunst is om vanuit die groep dan alleen maar de beste te kiezen. [vraag maar eens aan Ron Boer van Het Effectenhuis Commissionairs, hoe dat werkt].

Door een voorselectie te maken van de goede of de slechte, maar nu op een iets professionelere manier dan S&P, daalt het aantal, als mogelijke junks te bestempelen bonds, van 36% naar slechts 1,7% waarvan er uiteindelijk 1,6% failliet zullen gaan.

Ex-Junks

Aangezien één en één twee is, kunnen wij vanaf dat moment kiezen uit 36% min 1,7% is 34,3% EX JUNKS. De keuze is aan ons, of wel in praktijk aan Ron Boer. Logisch dat daaruit dan weer de “high yields” gekozen worden met de beste looptijden.

Methode

Het zal u niet verbazen dat wij een warm voorstander zijn van deze selectie aan de poort. En wat nog veel interessanter is, is de verbetering van uw rendement. Vergeet niet, dat banken op grond van uw profiel veelal al niet eens in de junk-bonds [genoemde 36%] MOGEN beleggen. Zij volgen klakkeloos de 95% foutmeldingen en verzuimen daardoor rendement voor hun cliënten te maken. Dit geldt nog in ernstiger mate voor de pensioenfondsen die dat soort rampzalige selec­tie methodes – inclusief de 95% fouten - nota bene als een conditie in hun statuten hebben staan en daarmee uw pensioen beheren. Geen wonder dat zij er ook niets van bakken.

Weinigen gegeven

Zoals met alles in het leven, is echter de rek in de aankoop niet eindeloos en dus maar beschikbaar voor een beperkte groep. Als er te veel vraag komt, stijgt uiteraard automatisch de afgiftekoers van de obligatie en daalt het rendement. Het is dus zaak er tijdig bij te zijn en bij de eerste 10 tot 15% van de emissiewaarde te zitten. Dat valt echter buiten mijn vakgebied en verwijs ik graag door naar de daartoe vergunning houdende instanties.

Willem D. Okkerse (1946) is sinds 2003 CEO van het OK-Rating Institute, de eerste in de Benelux gevestigde Credit Rating Agency.