Nieuws/Financieel
1143514029
Financieel

OESO zet vraagtekens bij beleid ECB

Parijs - Banken krijgen alleen maar meer last van de negatieve rentetarieven die de Europese Centrale Bank (ECB) rekent. Zeker als de ECB blijft vasthouden aan zijn opkoopprogramma van obligaties. Daarvoor waarschuwt de Organisatie van Economische Samenwerking (OESO).

Volgens de denktank zullen de banken alleen maar meer geld kwijt zijn aan het stallen van hun overtollige reserves. Dit omdat het opkoopprogramma van maandelijks 20 miljard euro aan obligaties door de ECB ervoor zorgt dat de reserves van banken evenredig zullen stijgen.

Volgens de OESO kan de rekening voor banken bij de ECB volgend jaar tot wel 17 procent hoger uitvallen. Wel kunnen centrale banken de impact van negatieve rentes verminderen met vrijstellingsmaatregelen. Die dempen dan wel het stimulerende effect.

Pensioenfondsen

De OESO wees ook op de ongunstige effecten van negatieve rentes op pensioenfondsen en financiële instellingen die levensverzekeringen aanbieden. Zij zullen door de aanhoudende lagere rente aangemoedigd worden meer risico's te nemen, wat logischerwijs ook een groter risico voor klanten betekent.

De ECB wees zelf al op de mogelijke bijwerkingen van zijn ruimhartige monetaire beleid. De toezichthouder benadrukte hoe onconventioneel beleid heeft bijgedragen aan de uitholling van financiële stabiliteit.