Nieuws/Financieel
1145092
Financieel

De realiteit bij SNS Reaal

Het aandeel SNS Reaal opende vrijdag met hoge omzetten 5% onder de slotkoers van donderdag. Deze daling kwam niet onverwacht, omdat donderdagavond het NOS-journaal uitgebreid aandacht besteedde aan de grote problemen die deze bank al enige tijd teisteren.

Over de fundamentele achtergronden van de koersdaling wordt in de media vandaag uitvoerig bericht en over de afloop wordt het nodige gespeculeerd. Maar vanuit de beleggingsfilosofie van de technische analyse is het eigenlijk niet zo relevant wat nu precies de problemen zijn en hoe deze worden opgelost. Puur technisch gesproken is van belang hoe de markt via vraag en aanbod een oordeel  uitspreekt over de beschikbare informatie. De beurskoers weerspiegelt een momentopname van de consensus in de markt.

De consensus met betrekking tot de toekomstperspectieven van SNS Reaal blijkt ook zonder kennis van de fundamentele oorzaken al langere tijd te verslechteren. Dit blijkt uit het zichtbare koersverval dat zich sinds 2007 voltrekt. In de afgelopen zes jaar zakt het aandeel (met uitzondering van 2010) jaarlijks weg naar nieuwe dieptepunten.

Bij elk nieuw dieptepunt in de beurskoers kan men vaststellen dat alle kopers die in de periode daarvoor het aandeel gekocht hebben met verliezen worden opgezadeld. Deze verliezen zetten beleggers psychologisch onder druk om de herstelbewegingen aan te grijpen om nog tegen aantrekkelijke waarderingen van de stukken af te komen. Met name in de afgelopen twee jaar uit zich dit in de koersgrafiek via lagere koerstoppen. Zolang dit proces aanhoudt is er geen enkele aanleiding om hoop te koesteren op betere tijden.

Belangrijk voor de komende tijd is nu het monitoren van het proces van toppen en bodems op de korte termijn. De meest recente bodem in het aandeel SNS Reaal werd op 3 januari gezet bij een koersnotering op € 0,9910. De meest recente top is gezet op 8 januari jl. bij een koersnotering op € 1,1170. Slotkoersen onder of boven deze niveaus geven speculatief uitzicht op bewegingen naar ca. € 1,35 of € 0,83. Laatstgenoemd koersniveau markeert het voorlopige dieptepunt in het dramatische koersverloop van dit bankaandeel.

Het aandeel is nu een gewillige prooi voor speculatiedoeleinden en dit heeft niets meer met beleggen te maken. Beleggers hadden bij koersdalingen groter dan 7 á 8% hun verliezen moeten beperken, omdat bij grotere koersverliezen in toenemende mate het moeite kost om ‘break-even’ te komen. Dat laatste is relevant gelet op de ruimte naar de onderkant van het dalende trendkanaal waarbinnen SNS Reaal zich nu beweegt.

Ten opzichte van de actuele beurskoers rond € 1,03 is in relatief korte tijd een halvering van de beurskoers niet uitgesloten. In termen van rendement en risico is het koerspotentieel binnen de bandbreedte van het dalende trendkanaal beperkt, terwijl de koersrisico’s duidelijk groter zijn. Vanuit een technisch standpunt is hier geen sprake van een voorspelling, maar wel van de aanname dat een trend bij voorkeur gerespecteerd wordt, totdat het tegendeel onomstotelijk wordt aangetoond. Dat is voorlopig de realiteit.

 

Edward Loef (1964) heeft jarenlang gewerkt als beleggingsadviseur bij verschillende banken en voor het laatst als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers. In 2010 heeft hij  Loef Technische analyse (LTA)opgericht en verspreidt sindsdien onafhankelijke technische analyse research.

LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten.  De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) advies. De waarde van  beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.