Nieuws/Financieel
1151052329
Financieel

Ambtenaren waarschuwden voor nóg duurdere huizen door startersvrijstelling

DEN HAAG (ANP) - Ambtenaren van het ministerie van Financiën maakten gehakt van het plan om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers extra te belasten. Zij adviseerden minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) juist met klem de maatregel niet in te voeren, omdat het de huizenprijzen zou opdrijven.

Dat meldt Vastgoedmarkt op basis van memo’s die zijn opgevraagd op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Hieruit komt volgens het vakmedium naar voren dat ambtenaren de maatregel niet uitvoerbaar, niet doeltreffend en niet doelmatig vonden.

Daardoor was het in strijd met de comptabiliteitswet die erop toeziet dat nieuwe wetten efficiënt en doelmatig behoren te zijn. En dat is deze maatregel niet volgens de ambtenaren, want het „grootste deel van de vrijstelling zal worden gekapitaliseerd in hogere woningprijzen.”

Bronnen rondom één van de regeringspartijen laten aan Vastgoedmarkt weten dat er sprake is geweest van „politieke handjeklap.” De verkiezingen waren in aantocht, en een aantal partijen had er baat bij om te laten zien dat er ’iets’ wordt gedaan tegen de woningnood.

Reactie

In een reactie noemt het Ministerie van Financiën het ’nog te vroeg om op basis van de huidige cijfers definitieve uitspraken te doen over het prijseffect van de maatregelen’. ,,De wet is immers pas kortgeleden in werking getreden en daarop is door de markt geanticipeerd”, aldus een woordvoerder die meent dat ’de beschikbare cijfers derhalve nog geen goed en volledig beeld geven’.

,,Ook is het niet goed te zeggen in hoeverre de overdrachtsbelasting en de prijsstijging aan elkaar gerelateerd zijn. Het tekort aan woningen en de lage rente spelen hierbij ook een grote rol. We houden de ontwikkelingen op de woningmarkt, en in het bijzonder het gebruik van de startersvrijstelling, natuurlijk goed in de gaten. Over drie jaar gaan we de maatregel goed evalueren.”

Woningproductie

Terwijl de huizenprijzen dit jaar verder opliepen, telt Nederland sinds deze zomer meer dan 8 miljoen woningen. Daarmee zijn er sinds 2005 in ons land 1 miljoen woningen bij gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het 8 miljoenste huis werd in juni aan de woningvoorraad toegevoegd, meldt het CBS. Diezelfde woningmarkt wordt op dit moment geplaagd door almaar sterkere prijsstijgingen.

Vaak wijten critici de sterk oplopende huizenprijzen aan een groot tekort aan woningen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken komt het tekort aan woningen neer op 279.000 woningen. De spanning op de woningmarkt neemt volgens het ministerie tot 2024 nog verder toe doordat er minder woningen zullen worden opgeleverd dan nodig zou zijn.

Aan de andere kant zijn er instellingen, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), die het tekort niet de belangrijkste reden voor de hoge huizenprijzen vinden. DNB-president Klaas Knot benadrukte meermaals dat de lage rentes voor duurdere woningen zorgen. Doordat geld goedkoop te lenen is, kunnen huizenkopers namelijk ook meer bieden op een woning.

Huishoudensgroei

Volgens Frank Notten, CBS-econoom voor de woningmarkt, is het aantal huishoudens in Nederland iets hoger dan het aantal woningen. Maar de woningvoorraad groeit wel sneller dan dat er nieuwe huishoudens bijkomen, zegt hij in een toelichting. „De afgelopen drie jaar kwamen er jaarlijks 75.000 woningen bij en ook in het eerste halfjaar waren het er 39.000.”

Het bouwtempo ligt wel beduidend lager dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De piek werd bereikt in 1973, toen er per saldo 143.000 woningen bijkwamen in één jaar. Dat er zoveel nieuwe huizen en appartementen nodig waren, kwam door de geboortegolf tussen 1946 en 1960. Die generatie van zogeheten babyboomers werd volwassen en ging een eigen huishouden vormen.

Uit CBS-cijfers komt duidelijk naar voren dat Nederlanders hun huis met steeds minder mensen zijn gaan delen. Zo was er in 1921 voor iedere 4,8 inwoners een woning. Honderd jaar later is er één woning voor elke 2,2 inwoners.

Wie kan er straks nog wél een huis betalen? En hoe kunnen we de ongelijkheid op de woningmarkt stoppen? Dat bespreken vier jonge Telegraaf-journalisten in de podcast Generatie T.: