Financieel/Geld
1155960658
Geld

’Er is structureel iets mis, tijd om dit aan te pakken’

Helft medewerkers media & cultuursector gepest of geïntimideerd

Grensoverschrijdend gedrag in de media komt nog altijd vaak voor.

Grensoverschrijdend gedrag in de media komt nog altijd vaak voor.

Amsterdam - De helft van de mensen die in de media & cultuursector werken, kreeg afgelopen jaar te maken met pesten of intimidatie. Dat is zeven keer meer dan het landelijk gemiddelde, zo laat een enquête onder honderden medewerkers zien die FNV vandaag presenteert. Bestuurder FNV Media & Cultuur Andrée Ruiters: „Schrikbarende cijfers die aangeven dat er nog heel veel werk te doen is.”

Grensoverschrijdend gedrag in de media komt nog altijd vaak voor.

Grensoverschrijdend gedrag in de media komt nog altijd vaak voor.

De onthullingen over dit grensoverschrijdend gedrag komen exact een jaar na het spraakmakende nieuws over het ongewenste gedrag bij programma The Voice. Dat was voor FNV aanleiding om bredere vragen uit te zetten, zoals over werkklimaat, persoonlijke ervaringen in de afgelopen twaalf maanden en hoe daar binnen de organisatie mee om wordt gegaan. Een aantal van de opmerkelijkste resultaten: 64% heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, 44% ervaart een negatief werkklimaat en bijna de helft geeft aan gepest te zijn.

Ook ervoer bijna vier op de tien een vorm van intimidatie, zoals schelden of bedreigen en was in de helft van de gevallen een leidinggevende oorzaak van het grensoverschrijdende gedrag. Bij intimidatie is dat percentage 66%. Daarnaast had 23% van de vrouwen te maken met seksuele intimidatie of seksueel geweld en werd in 51% van de gevallen niets gedaan met een melding van grensoverschrijdend gedrag.

Structureel mis

Ruiters zegt stil te worden van de resultaten. „De omvang van ongewenst gedrag in deze sector is veel groter dan we hadden verwacht. Bijna twee op de drie van de 370 mensen die de afgelopen weken de enquête invulden, heeft zelf te maken gehad met een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag in het afgelopen jaar. En bij vrouwen is dat percentage een stuk hoger. Dan kun je niet van incidenten spreken, dan is er echt iets structureel mis. Tijd dus om dit snel en adequaat aan te pakken.”

Vrouwen krijgen veel vaker te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer dan mannen, blijk uit de resultaten. Met name als het gaat om seksuele intimidatie of seksueel geweld zijn vrouwen fors oververtegenwoordigd: bijna een op de vier (23%) was hier het afgelopen jaar slachtoffer van. Bij 12% gebeurde dat zelfs meer dan eens. Een op de tien mannen (9%) kreeg met seksuele intimidatie of seksueel geweld te maken. Ook worden vrouwen vaker gepest dan mannen (51% tegenover 35%), worden ze tweemaal vaker gediscrimineerd (24% tegenover 12%) en vaker geïntimideerd (36% tegenover 32%).

Leidinggevenden

Daarnaast blijkt dat machtsverhoudingen een nadrukkelijke rol spelen bij de oorzaak van grensoverschrijdend gedrag. In de helft van de gevallen geven medewerkers aan dat leidinggevenden de oorzaak waren. Daar waar medewerkers te maken krijgen met intimidatie geeft zelfs twee op de drie aan dat een leidinggevende verantwoordelijk is. Ook zorgen tijdelijke contracten voor een kwetsbare positie. De helft (51%) van de respondenten met zo’n contract ervaart een negatief werkklimaat.

De gevolgen zijn groot. Bijna alle medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag te maken kregen, geeft aan daar last van te hebben. Slecht 5% zegt geen gevolgen te ervaren. Veruit de meeste mensen ondervinden vanwege hun ervaring stress (38%), functioneren minder goed (25%) of melden zich ziek (12%). Bijna een op de tien (9%) is vanwege haar of zijn ervaring ergens anders gaan werken.

Weinig gedaan

Ruiters zegt terug te zien dat er maar weinig gebeurt met de meldingen die gedaan worden. „Ondanks alle aandacht die er het afgelopen jaar voor de negatieve werkcultuur in de media en cultuursector was en de beloftes voor beterschap die er zijn gedaan, gebeurt er nog altijd met de helft van alle meldingen niets. Er wordt in sommige gevallen (9%) zelfs aangeraden om er over te zwijgen.” Hij noemt het schandalig en een volstrekt verkeerd signaal. „Het is zo belangrijk dat er betere begeleiding komt voor slachtoffers. Maar ook dat de veroorzakers van dit gedrag aangesproken, geschoold en indien nodig stevig aangepakt moeten worden.”

Aanbevelingen

De FNV vindt dat de machtsstructuur op de werkvloer in de sector verbeterd moet worden, door onder meer te zorgen voor meer vaste contracten, minder tijdelijk werk en een stevigere positie voor zzp’ers. Ook wil de vakbond dat er meer en beter toezicht komt door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of een raad van toezicht op het naleven van afspraken. ’Daardoor kan er adequaat opgetreden worden bij grensoverschrijdend gedrag.’ FNV ziet een helder sanctiebeleid daarbij als noodzakelijk. „De komende tijd zal de FNV in gesprek blijven met betrokkenen. Ook wordt de enquête volgend jaar herhaald, zodat gemeten kan worden of de situatie verbetert.”