Financieel/Geld
1157719500
Geld

Amsterdamse Airbnb-zondaars krijgen boete terug

Amsterdamse Airbnb-verhuurders krijgen betaalde boetes terug.

Amsterdamse Airbnb-verhuurders krijgen betaalde boetes terug.

AMSTERDAM - - De gemeente Amsterdam draait €400.000 aan boetes die zijn opgelegd aan vakantieverhuurders terug naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het Amsterdamse verhuurbeleid. Dat zei wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) woensdagochtend in de gemeenteraad. Nederlands hoogste bestuursrechter oordeelde vorige week dat de Amsterdamse meldplicht bij toeristenverhuur onrechtmatig is.

Amsterdamse Airbnb-verhuurders krijgen betaalde boetes terug.

Amsterdamse Airbnb-verhuurders krijgen betaalde boetes terug.

De gemeente draait alleen de boetes terug die nog in een juridisch traject zitten, aldus Ivens. De boetes waartegen geen bezwaar meer kan worden aangetekend, blijven staan.

Een Amsterdamse die van de gemeente een boete van €6000 had gekregen voor het niet melden van vakantieverhuur via Airbnb werd vorige week in het gelijk gesteld door de raad. Zij hoeft de boete niet te betalen. Onder de Amsterdamse huisvestingsverordening kon iemand een ontheffing van de vergunningsplicht krijgen door verhuur te melden.

Streep erdoor

Volgens de bestuursrechter is een gemeente echter niet bevoegd om uitzonderingen te maken op de landelijke Huisvestingswet. Ivens beschouwt de uitspraak zodoende als een streep door de meldplicht.

Omdat de gemeente geen vergunningen voor toeristenverhuur afgeeft én geen ontheffingen mag verlenen, is er tijdelijk geen wettelijke mogelijkheid om een woning aan toeristen te verhuren. Ivens besprak twee mogelijkheden om dat vacuüm op te vullen: wachten tot de Haagse politiek de meldplicht landelijk vastlegt in de nieuwe Wet toeristische verhuur, of zelf een vergunningsstelsel en handhavingsapparaat optuigen. Voor die laatste optie voelt de wethouder weinig, meldde hij de gemeenteraad.