Nieuws/Financieel
1162157
Financieel

‘Economische lente in China’

De aandelenmarkten hebben in 2012 goed gepresteerd, maar het economische plaatje is een ander verhaal. De eurozone blijft maar kwakkelen vanwege de aanhoudende terughoudendheid van consumenten en  in Amerika dreigt het prille economische herstel te breken door de naderende fiscale afgrond. Ook in Azië is het nog onzekerheid troef, al wordt met name in China een nieuwe economische lente voorspeld.

Pieter van Putten voorziet dat na de machtswisseling in China in november 2012  op allerlei gebied nieuwe politieke maatregelen kunnen verwachten, dus ook op economisch gebied. “Punten van aandacht zijn het verkleinen van de inkomensverschillen tussen platteland en stad, een verdere gecontroleerde urbanisatie, en een focus op binnenlandse particuliere bestedingen als aanjager van de economie. Dit in tegenstelling tot de focus op export en (overheids)investeringen in infrastructuur en andere fixed assets die we tot nu toe vooral gezien hebben.”

Deze “Chinese economische lente” zal volgens hem zeker zijn invloed op de rest van Azie en de westerse wereld hebben. “Denk bijvoorbeeld aan een herstel van de mijnbouwindustrie die het in 2011-2012 niet makkelijk heeft gehad. De economische problemen in Europa en Amerika zijn met een hogere economische groei natuurlijk niet direct opgelost, maar het is in ieder geval een zorg minder voor economen als er uit het oosten geen negatieve berichten meer komen.”

Lage rente

Voor de belegger lijkt er volgens hem maar een devies – Go East! “Terwijl de rentetarieven in het westen op historisch lage niveaus zijn aanbeland en aandelenmarkten een redelijk rijke waardering vertonen, zien we in Azie – en vooral in China – markten die zich de afgelopen paar jaar hebben ingehouden en daardoor relatief goedkoop geworden zijn. “

Het ING investment Office is voor 2013 enthousiast over de opkomende landen vanwege de relatieve hoge economische groei. Ook is er meer optimisme over China. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma: “De recente machtswisseling geeft ons het vertrouwen dat de Chinese economie ook de weg naar volwassenheid zonder al te grote kleerscheuren zal kunnen vervolgen.”

Amerikaanse aandelen

Voor Amerikaanse aandelen is er op basis van waarderingsgrondslagen meer voorzichtigheid. “Een kanttekening hierbij is dat een snelle oplossing van de ‘fiscal cliff’ een positieve uitwerking kan hebben op de koersontwikkeling van Amerikaanse aandelen. Mede omdat deze de laatste maanden van 2012 zijn achtergebleven bij andere regio’s door de onzekerheid rondom die ‘fiscal cliff’", stelt Wiersma.

Hendrik Jan Davids gaat er van uit dat de Fed en de ECB ook in 2013 een politiek gaan voeren waarbij de rente laag blijft. “Belangrijke verbeteringen in huizenmarkt en de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten zijn aanvullende positieve elementen. Net als in 2012 blijft dat ondersteuning bieden aan categorieën met een hoger beleggingsrisico."

Natuurlijk zijn volgens hem de risico’s op een oplaaiende eurocrisis niet geweken. Ook het Amerikaanse tekort blijft in zijn ogen een molensteen voor de politiek. “Dit kan zeker van tijd tot tijd voor onrust zorgen en tegenvallers komen altijd uit onverwachte hoek. Desalniettemin verwachten wij dat de negatieve scenario’s voldoende beheersbaar zijn en in beeld zijn bij marktparticipanten."

Krimp en inflatie

Obligatiespecialist Erik Bakker denkt ook dat de rente zal door de krimp in de economie en de lage inflatie laag zal blijven. “De kans is zelfs meer dan aanwezig dat de Europese Centrale Bank de korte rente in het eerste kwartaal van 2013 verder zal verlagen. Hierdoor zal het korte gedeelte van de rentecurve verder dalen of gelijk blijven, waardoor de obligatiebelegger ook volgend jaar mooie rendementen kan behalen. “

“De volatiliteit in de obligatiekoersen zal voortkomen uit ontwikkelingen van de kredietwaardigheid van de debiteur”, meent Bakker.  “Een groot gedeelte van dit risico is afgewenteld door de politiek. Immers de ECB heeft middels de LTRO de Europese banken ruimhartig van liquiditeiten voorzien. Tevens heeft de aankondiging van de OMT door de ECB de Zuid-Europese rentes doen dalen."