Nieuws/Financieel
1175623
Financieel

Verduurzaming moet groter vastgoeddrama voorkomen

Het zijn barre tijden voor de commercieel vastgoed-markt, vooral voor de kantorenmarkt. De leegstand is erbarmelijk, zo'n 15% van de Nederlandse kantoren staat geheel of gedeeltelijk leeg. Juist in deze crisis blijkt zowel onder vastgoedbeleggers als bedrijven de roep om duurzaamheid van vastgoed geëxplodeerd. “De noodzaak om te verduurzamen is hoog om een verdere structurele leegstand te beperken dan wel een forse afwaardering te voorkomen.”

Dat zegt Jeroen Koevermans, directeur van MVGM Bedrijfshuisvesting, die vastgoedeigenaren en -beleggers ondersteunt bij exploitatie en huisvesting. "Daarmee wordt het op bedrijfseconomische gronden nog aantrekkelijker om te verduurzamen."

Hij vervolgt: "De behoefte aan duurzaamheid is de laatste jaren echt enorm toegenomen. 90% van de vastgoedbeleggers houdt nu rekening met energiezuinigheid en andere duurzaamheidsaspecten bij het realiseren en verwerven van vastgoed. In 2011 was dat nog maar 46%."

Een ruime meerderheid van de gebuikers geeft aan steeds vaker eisen te stellen aan verduurzaamd vastgoed.

Leegstand

Dat heeft mede te maken met de problematische leegstand in ons land. Immers, hierdoor maken beleggers zich zorgen over of ze het vastgoed nog wel kunnen verhuren. Of er flink op moeten afwaarderen. "Dus houden ze rekening met energiezuinigheid van de gebouwen. Die moeten bijvoorbeeld het hoogste energielabel hebben."

Probleem is echter, weet Koevermans, dat bedrijven duurzaamheid weliswaar belangrijk vinden, maar hier niet extra voor willen betalen. Koevermans: "Verduurzamen wordt momenteel als pure noodzaak gezien, om panden überhaupt te verhuren, al is dit tegen een lagere huur dan voorheen."

Waarde

Eigenlijk, vindt hij, dat de duurzaamheidsgraad een relevante factor moeten zijn bij de berekeningen van waarde van vastgoed. "De waarde is nu vaak afhankelijk van locatie, oppervlakte en de duur van een huurcontract. De huurprijzen bepalen zo feitelijk de waarde van het vastgoed.”

Koevermans vervolgt: “Duurzaamheid bepaalt het comfort, de veiligheid en het imago. Bovendien is het in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verduurzamen van onroerend goed is eigenlijk voldoen aan de huidige eisen in deze tijd.”