Financieel/Geld
1177199616
Geld

’Ouders met 1,5x modaal kunnen studerend kind niet financieel bijstaan’

Ouders met anderhalf modaal hebben niet de ruimte hun studerende kind financieel te ondersteunen.

Ouders met anderhalf modaal hebben niet de ruimte hun studerende kind financieel te ondersteunen.

Den Haag (ANP/DFT) - Studenten van ouders die samen zo’n €57.000 verdienen moeten als de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd blijven bijlenen of een flinke bijbaan nemen om rond te komen. Dat meldt het budgetinstituut Nibud op basis van berekeningen die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ouders met anderhalf modaal hebben niet de ruimte hun studerende kind financieel te ondersteunen.

Ouders met anderhalf modaal hebben niet de ruimte hun studerende kind financieel te ondersteunen.

De in 2015 afgeschafte basisbeurs voor studenten wordt in het studiejaar 2023/2024 heringevoerd om de financiële drempel om te studeren te verlagen. Studenten zullen een basisbeurs krijgen en daarbovenop een aanvullende beurs van maximaal €401, die afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders. Het achterliggende idee is dat ouders die veel verdienen ook meer financieel kunnen bijdragen aan de studie van hun kind, maar dat is vanwege de hoge inflatie nog maar de vraag.

Anderhalf modaal

Het bedrag dat kinderen krijgen met ouders die 1,5 keer modaal verdienen - bruto ongeveer €57.000 - is volgens het Nibud te laag. Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun op kamers wonende kinderen. Het kabinet is wel van plan om de inkomensgrens voor de aanvullende beurs te verhogen van €53.900 naar €70.000.

Ouders die een koopwoning hebben en een gemiddeld uitgavenpatroon, komen maandelijks €261 tot €360 tekort om hun kinderen financieel te ondersteunen. Het gat dat daardoor ontstaat moeten de studenten zelf opvangen door te werken of lenen.

Van ouders met een modaal salaris (dit jaar zo’n €38.000) wordt niet verwacht dat zij bijdragen aan de studiekosten van hun kind, maar van ouders met een hoger inkomen wel. Die studenten komen niet in aanmerking voor de aanvullende beurs. De ruimte die ouders hebben om bij te dragen zou nog minder kunnen worden „zeker gezien de huidige inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen”, zo verwacht het Nibud. „En dat terwijl ook de kosten voor studenten vanwege de inflatie hoger kunnen worden.”

Lenen of werken

De gemiddelde uitwonende student krijgt vanaf studiejaar 2023/2024 ongeveer €784 per maand (basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs, ouderbijdrage en zorgtoeslag) binnen, terwijl zij in 2021 gemiddeld €1041 per maand uitgaven. Dat bedrag zal inmiddels hoger zijn. Zij komen dus zeker €250 tekort. Dat bedrag zal moeten worden geleend of bij worden verdiend met een bijbaan. Uitgaande van het minimumloon moeten 18-jarigen daar twaalf uur per week voor werken.

Het kabinet hoopt dat de herinvoering van de basisbeurs ervoor zorgt dat studenten minder hoeven te lenen. Of dat zal gebeuren is in deze tijden van hoge inflatie de vraag, verwacht het Nibud. Een grote groep studenten zal niet automatisch minder gaan lenen, verwachten de onderzoekers. Ook zullen ouders minder kunnen bijdragen. Studenten zullen volgens het onderzoek niet in de problemen komen als ze bij hun ouders blijven wonen.