Financieel/Geld
1196939178
Geld

Agressieve wervers energiecontracten aangepakt

Verkopers van energiecontracten zijn soms heel agressief

Verkopers van energiecontracten zijn soms heel agressief

Amsterdam - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) richt het vizier op energieleveranciers die op agressieve of misleidende manier klanten werven.

Verkopers van energiecontracten zijn soms heel agressief

Verkopers van energiecontracten zijn soms heel agressief

Wie te maken heeft gehad met agressieve energieleveranciers, kan zich melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ook zzp’ers die hun energie voornamelijk privé gebruiken kunnen hier aankloppen.

De ACM noemt een aantal voorbeelden van agressieve en misleidende werving:

  • De verkoper zegt: ’U zit helemaal nergens aan vast en kan er altijd vanaf’, terwijl er na het ondertekenen van een contract allerlei voorwaarden blijken te zijn.
  • De verkoper zegt: ’U gaat de komende jaren veel meer betalen, tenzij u een nieuw contract afsluit.’ Dit kan een onjuiste en misleidende mededeling zijn, zeker als er onvoldoende wordt ingegaan op de omstandigheden en voorwaarden die dat bepalen.
  • Het niet noemen van een mogelijke opzegvergoeding (boete) indien de looptijd van het contract van de huidige leverancier nog niet is afgelopen.
  • Het opsturen van een overeenkomst terwijl de klant alleen om informatie heeft gevraagd.
  • Geen mededelingen doen over de bedenktijd van 14 dagen.
  • Het niet doen van een aanbod op maat (dus geen gebruik maken van de persoonlijke omstandigheden zoals het energieverbruik).
  • Geen toestemming vragen voor het inzien van het register met gegevens over het huidige contract (contracteinderegister).