Financieel/Geld
1205763610
Geld

Forse stijging waterschapsbelasting door hoge energieprijs

Het wordt dit jaar een stuk duurder in de badkamer.

Het wordt dit jaar een stuk duurder in de badkamer.

DEN HAAG (ANP) - De waterschapsbelasting voor gezinnen met een eigen woning gaat volgend jaar met gemiddeld €30 omhoog. Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen. De waterschapsbelastingen stijgen volgens de Unie sterker dan de afgelopen jaren. Vorig jaar bedroeg de stijging voor gezinnen met een eigen woning nog €9.

Het wordt dit jaar een stuk duurder in de badkamer.

Het wordt dit jaar een stuk duurder in de badkamer.

Volgens de Unie wordt de verhoging veroorzaakt door investeringen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en door de stijgende prijzen. „Waterschappen kregen in 2022 net zoals iedereen in Nederland te maken met grote prijsstijgingen. Met name de sterk gestegen energiekosten hakken er bij veel waterschappen behoorlijk in. Bij sommige waterschappen zijn de belastingontvangsten dit jaar onvoldoende om alle kosten te dekken”, aldus bestuurslid van de Unie van Waterschappen Vincent Lokin.

Drie keer hoger

Lokin zegt dat er waterschappen zijn die twee en soms wel bijna drie keer zoveel gaan betalen voor de energie die zij inkopen. „Bij sommige waterschappen loopt een contract met lage vaste prijzen nog door, maar andere waterschappen waren genoodzaakt onlangs een nieuw contract met veel hogere tarieven af te sluiten.”

Daarbij komt volgens Lokin dat het werk van de waterschappen steeds complexer wordt door bijvoorbeeld extremer weer, de hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. „Hoe hoog de waterschapsbelastingen zullen zijn, verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen, zegt Lokin.

Voorbeeldhuishoudens

Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000 betaalde in dit jaar gemiddeld €353. In 2023 wordt dat volgens de huidige tariefsvoorstellen, die eind oktober in de besturen van de 21 waterschappen zijn besproken, gemiddeld €381. Voor een woning van €325.000 gaat het om een gemiddelde stijging van €376 naar €405. En voor een woning van €400.000 stijgt het bedrag gemiddeld van €398 naar €429. Voor een alleenstaande huurder gaat het om een stijging van gemiddeld €156 dit jaar naar €168 in 2023.

De definitieve tarieven moeten overigens nog worden vastgesteld.