Financieel/Geld
1214573593
Geld

Vangnetregeling voor oudere werklozen verlengd

Den Haag - Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering.

Het kabinet Rutte had al eerder het voornemen bekend gemaakt om deze regeling te verlengen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het wetsvoorstel woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De regeling wordt verlengd met vier jaar.

De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Ook mensen met een uitkering op basis van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kunnen er aanspraak op maken.

Spaargeld

Een voordeel ten opzichte van andere werkloosheidsregelingen, is dat de IOW-ontvangers niet hoeven in te teren op hun huis of spaargeld. Ook wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de partner. Wel blijft de verplichting bestaan om inlichtingen te verstrekken en te solliciteren. Daarvan is wel een vrijstelling mogelijk als men zich inzet als mantelzorger of vrijwilliger.

De hoogte van de IOW-uitkering is maximaal het sociaal minimum voor een alleenstaande, zoals dat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is nu €1203 bruto per maand.

Reden voor de soepele regeling is dat 60-plussers moeilijk weer aan het werk kunnen komen. De regering vindt het onwenselijk dat deze ouderen genoodzaakt zouden zijn om in te teren op vermogen dat vaak bedoeld is om een pensioen aan te vullen.