Financieel/Ondernemen
125057211
Ondernemen

Extra innovatiegeld voor slim vervoer

Ook oplossingen die het fileleed verzachten zijn welkom.

Ook oplossingen die het fileleed verzachten zijn welkom.

Amsterdam - Het demissionair kabinet trekt €150 miljoen extra uit om onderzoek en innovatie te stimuleren binnen de mobiliteitsbranche. Als gevolg van teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sectoren onder druk.

Ook oplossingen die het fileleed verzachten zijn welkom.

Ook oplossingen die het fileleed verzachten zijn welkom.

„We moeten ons bij het ondersteunen van ondernemers en onderzoekers in deze crisis richten op de korte én de lange termijn”, aldus demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). „Daarbij is er wat het kabinet betreft een duidelijke focus op innovatie: waar liggen de kansen op toekomstige banen en inkomsten?”

Economisch herstel

Ze wijst erop dat met deze financiële ondersteuning de mobiliteitssector nog tijdens de coronacrisis kan beginnen met de ontwikkeling van nieuwe slimme en duurzame oplossingen. „Dat draagt niet alleen bij aan het concurrentievermogen van Nederland, maar ook aan economisch herstel op de lange termijn.”

De regeling stimuleert samenwerking tussen het mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector.

Samenwerkingen van minimaal twee bedrijven, of bedrijf en kennisinstelling, kunnen vanaf 17 mei een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.

Een adviescommissie beoordeelt de projecten en brengt naar verwachting in oktober dit jaar een advies uit over de selectie.

Projecten

De subsidie is bedoeld voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Een project moet minimaal €5 miljoen aan subsidiabele kosten maken.