Financieel/Geld
1250663
Geld

Minder te hoge salarissen in Rotterdam

Wethouder Sven de Langen.

Wethouder Sven de Langen.

ROTTERDAM - Van onze Rotterdamse redactie Er zijn minder Rotterdamse zorginstellingen met te hoge salarissen voor de bestuurders. De gemeente kort minder dan vorig jaar.

Wethouder Sven de Langen.

Wethouder Sven de Langen.

Topbestuurders mogen niet meer verdienen dan een minister; de grens is gesteld op 178.000 euro per jaar. Wie de top teveel betaalde wordt gekort; vorig jaar vorderde de gemeente iets meer dan zestigduizend euro terug op de instellingen die over de schreef gingen.

Dit jaar eist Rotterdam ruim 37.000 euro terug. Zowel op de contracten als subsidies is er een lichte daling te zien ten opzichte van vorig jaar. Precies de bedoeling van de gemeente, want, zo stelt verantwoordelijk zorgwethouder Sven de Langen, ’geld voor de zorg hoort naar de zorg te gaan’.

Sommige instellingen hoeven dit jaar niet meer te betalen, of minder. Zo hebben Antes en Mentaal Beter een lager bedrag in te leveren. Antes moest vorig jaar nog ruim vijftienduizend euro boete betalen, dit jaar is dat bedrag omlag gebracht tot ruim 5600 euro. Mentaal Beter was vorig jaar nog koploper met ruim zestienduizend euro en lijkt het lesje te leren, want dit jaar wordt de instelling met nog maar 3700 euro gekort.

Aafje

Aafje daarentegen lijkt echter hardleers. Het bedrijf wordt bijna duizend euro meer gekort dan vorig jaar. In totaal zijn op twintig contracten kortingen opgelegd. Bij vier aanbieders met gemeentelijke subsidie zijn ook kortingen opgelegd.

„De kortingen zijn naar rato berekend”, laat de wethouder weten. Instellingen waarbij de korting onder de vijftig euro valt worden niet daadwerkelijk gekort omdat de handeling meer kost dan de regeling. Wel worden ook deze instellingen bekend gemaakt door de gemeente.

Want net als voorgaande jaren publiceert Rotterdam de informatie op eigen kanalen zodat iedereen kan zien welke instellingen haar bestuurders teveel geld overmaakt. Dat blijft Rotterdam ook doen totdat de afbouw van de topinkomens is afgelopen, laat De Langen weten.

„Ook in de nieuwe contracten die de gemeente afsluit is een bepaling opgenomen. Het gaat dan om contracten voor de wmo-arrangementen, jeugdhulp, wijkteams en welzijn. Ik ben van plan deze bepaling te handhaven totdat het overgangsrecht is afgelopen. Dat is op 1 januari 2022.”

Instellingen mogen te hoge salarissen blijven betalen omdat die contractueel zijn vastgelegd. Maar ze moeten er werk van maken om de beloningen omlaag te brengen. „Afspraken over de bezoldiging en ontslagvergoeding die dan de norm overschrijden zijn nietig.”