Financieel/Geld
1256346
Geld

Column: Weer minder hypotheek per 2018

Ieder jaar worden regels opgesteld hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen. Recentelijk zijn de normen voor 2018 bekend gemaakt.

In de Kamerbrief schrijft voormalig minister Plasterk dat „Voor huishoudens met een inkomen tot circa 45.000 euro de leencapaciteit stabiel blijft”. Dat klinkt mooi, maar als we naar de werkelijkheid kijken, dan blijkt dat de meeste consumenten per 1 januari toch minder hypotheek kunnen krijgen!

Bij inkomens tot circa 45.000 euro daalt de leencapaciteit namelijk tussen de 2,7% en 4,7% ten opzichte van nu. Dit is afhankelijk van de hoogte van de rente die u moet gaan betalen.

Hoe komt de minister dan tot zijn conclusie? Hij gaat ervan uit dat iedereen per 1 januari een loonsverhoging krijgt van 2,2%. En als je daarmee rekening houdt, dan neemt de leencapaciteit veelal nog steeds licht af, maar ach dat kun je ook uitleggen als ‘stabiel’. Maar gaat uw loon per 1 januari niet met 2,2% omhoog, dan betekent dit dat u vanaf volgend jaar weer minder kunt gaan lenen!

Tweeverdieners

En dat geldt ook voor gezinnen met twee inkomens. Ook zij kunnen vanaf volgend jaar minder hypotheek krijgen! Maar in alle media heeft toch gestaan dat tweeverdieners vanaf 2018 juist meer kunnen lenen? Ik zal het u uitleggen. De maximale hypotheek op het inkomen, wordt berekend aan de hand van een percentage, het financieringslastpercentage genoemd. Des te hoger het inkomen, des te hoger het percentage. Het percentage wordt bepaald op basis van het hoogste inkomen plus 70% van het andere inkomen. Voor dit jaar geldt nog 60%. Dat is een stijging.

Maar in de berekening van de maximale hypotheek worden sinds jaar en dag beide inkomens voor 100% meegenomen. De stijging van 60% naar 70% heeft mogelijk alleen tot gevolg dat je percentage iets hoger wordt, maar we hebben reeds vastgesteld dat de percentages gaan dalen. De daling is hierdoor mogelijk iets minder groot dan bij de eenverdiener.

Profiteren van de huidige normen?

Tot het eind van dit jaar kunt u nog gebruik maken van de huidige normen. De enige voorwaarde is dat uw bank vóór 1 januari een bindend kredietvoorstel heeft uitgebracht. Deze ontvangt u wanneer de bank uw hypotheekaanvraag definitief heeft goedgekeurd. Het hebben van een rente-aanbod (ook wel (voorlopige) offerte genoemd) is dus onvoldoende! Dat betekent dat u tijdig actie moet gaan ondernemen, want zoals het er nu uitziet zullen bij de meeste banken de poorten rond 10 december gaan sluiten.

Lukt het u, om welke reden dan ook, niet om voor 1 januari het bindend aanbod te krijgen, dan gelden automatisch de nieuwe hypotheeknormen. Dat heeft tevens tot gevolg dat u maar tot 100% van de marktwaarde van de woning kunt lenen, waar nu nog 101% geldt.