Financieel/Geld
1256397
Geld

Meer armoede in naoorlogse wijk

Charlois in Rotterdam is de grootste naoorlogse wijk.

Charlois in Rotterdam is de grootste naoorlogse wijk.

Bewoners van wijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand, leven vaker onder het sociaal minimum en zijn vaker alleenstaand.

Charlois in Rotterdam is de grootste naoorlogse wijk.

Charlois in Rotterdam is de grootste naoorlogse wijk.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar 68 woonwijken die tussen 1945 en 1965 zijn gebouwd. Hier wonen ruim 711 duizend inwoners, ruim 4% van de bevolking. Charlois in Rotterdam is met 66 duizend inwoners de grootste naoorlogse wijk.

Eind 2016 had ruim 7% van de bewoners van naoorlogse wijken een bijstandsuitkering, ver boven het Nederlandse gemiddelde van 3%. Er wonen bijvoorbeeld relatief veel bijstandsontvangers in Heechterp (Leeuwarden), Slotermeer (Amsterdam) en Moerwijk (Den Haag).

In 2014 leefde ruim 14% van de huishoudens in naoorlogse wijken onder of op het sociaal minimum, ook dit percentage is boven het Nederlandse gemiddelde en dat van grote gemeenten. Van de tien naoorlogse wijken met het grootste aandeel huishoudens dat van (minder dan) het sociaal minimum moest leven, liggen er drie uit Amsterdam en drie in Leeuwarden.

Het aandeel koopwoningen ligt in de onderzochte wijken ruim onder het landelijk gemiddelde. Er staan relatief meer huurwoningen dan gemiddeld in nederland. In 2015 was 47% van de huizen in handen van corporaties, tegen 30% in heel Nederland. In Heechterp (Leeuwarden), De Kolenkit en Slotermeer Zuid-West (Amsterdam), bezitten corporaties ten minste zeven op de tien woningen.

De huizen in naoorlogse wijken worden vaker bewoond door alleenstaanden. Met 48% tien procentpunt meer dan het landelijk gemiddelde. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht wonen veel alleenstaanden.