Financieel/Geld
1256826
Geld

‘Luxe sociale huurwoning te goedkoop’

Huurders in luxere sociale huurwoningen, betalen hier relatief weinig extra geld voor. Hierdoor wordt de doorstroming op de woningmarkt afgeremd.

Dat concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. Dat luxere woningen relatief goedkoop zijn, komt omdat corporaties niet optimaal gebruik maken van de regeling waarbij woningwaarderingsstelsel (WWS) de huurprijs bepaalt.

Dit puntenstelsel geeft de kwaliteit van de woning weer. Woningcorporaties met luxere woningen geven meer korting ten opzichte van de maximaal toegestane huur dan corporaties met minder luxe woningen.

Het verband tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs wordt hierdoor zwakker. Relatief goedkope luxe woningen leiden tot een grotere vraag naar deze huizen, tot langere wachtlijsten bij woningcorporaties en uiteindelijk tot minder doorstroming. Eenmaal de huurprijs bepaald, is het lastiger voor corporaties de huurprijs te verhogen. Zij mogen de huur niet meer dan 1% plus inflatie laten stijgen.