Financieel/Nieuws
1257508
Nieuws

Batterijauto nekt lieveling beleggers

Elektrisch rijden rem op groei nu populaire metalen.

Elektrisch rijden rem op groei nu populaire metalen.

Prijsstijgingen in platinum en palladium die door het dak gaan, naderen volgens ABN Amro hun einde. De metalen zouden moeten profiteren van de opmars van elektrisch rijden. ABN Amro waarschuwt juist voor prijsdalingen.

Elektrisch rijden rem op groei nu populaire metalen.

Elektrisch rijden rem op groei nu populaire metalen.

Prijsgrafieken van palladium en platinum tonen over vijf jaar een sterk stijgende lijn. Analist Georgette Boele van ABN Amro Economisch Bureau berekende dat de nieuwe generatie elektrische auto's op termijn aanzienlijk minder vraag naar platinum en palladium zal opleveren. In een rapport dat donderdagmiddag verschijnt met enkele doorgerekende scenario’s ziet de toekomst voor de prijs van deze cruciale metalen er in de ogen van de bank somber uit.

Vraag autobouwers

De metalen worden gebruikt in katalysatoren voor auto’s, zowel diesel- als benzineauto’s en hybride modellen met batterij en fossiele brandstoffen. De vooruitzichten voor elektrische auto’s zijn relevant voor metalenbeleggers omdat autoproductie goed is voor ruwweg 40% van de totale vraag naar platinum en 75% voor die naar palladium.

De prijsdaling die ABN Amro voorspelt is opmerkelijk. Huidige en nieuwe milieueisen in verschillende landen om producenten te bewegen zuiniger auto’s te bouwen, vereisen ook volgens ABN Amro aanvankelijk nog meer vraag naar dit type metalen.

Minder metalen

,,Maar op termijn zullen nieuwe technologieën minder van deze metalen vereisen”, aldus Boele. Per auto is veel minder van de metalen nodig. Er blijft enige vraag in de markt vanuit autobouwers, maar die is geen schim van de huidige behoefte, aldus de bank. Volgens een doorgerekend scenario van de bank zal de vraag dan naar het huidige niveau van gebruik voor dieselauto’s zijn, terwijl de markt fors investeert in mijnbouw voor deze metalen.