Nieuws/Financieel
1272918
Financieel

Tijdvensterconflict

Het komt regelmatig voor dat er tegenstrijdige technische signalen zijn op uiteenlopende navigatieniveaus. Dit tijdvensterconflict is lastig en onhandig, maar hoe moet je daar als actieve belegger mee omgaan?

Ik zal een en ander toelichten aan de hand van een actueel conflict op de dag- en weekchart van TomTom. Moet je nu kopen of verkopen?

Conflicterende meetlatten

Dat er uiteenlopende navigatieniveaus beschikbaar zijn voor actieve beleggers, moge duidelijk zijn. Afhankelijk van het beleggersprofiel kies je een meetlat die daar bij past. Intraday traden vraagt een veel kortere grafiek dan langere termijn investeringen.

De kunst is overigens om een eenmaal gekozen meetlat te omarmen en niet meer los te laten. Hou vast aan het timeframe dat bij je past voor het detecteren van een visie.

Dat je daarna een kortere meetlat raadpleegt om je visie te vertalen naar een concrete positie is uitermate verstandig. Dat noemen wij een ‘multi timeframe’ benadering.

TomTom

Een langere chart voor de visie, een kortere chart voor de timing. Ik gebruik bij mijn Dashboard Beleggen de weekchart voor mijn visie en de dagchart voor de timing van coaching adviezen die voortvloeien uit de weekchart.

En dan kan het wel eens voorkomen dat een technische visie uiteindelijk helemaal niet leidt tot een coaching aanbeveling, omdat de dagkaart daar geen aanleiding toe geeft. Laat ik dit toelichten aan de hand van TomTom.

Downtrend

In bijgaande afbeelding staat de weekgrafiek van TomTom. Als ik daar mijn Dashboard Beleggen spelregels op los laat, dan kom ik tot de volgende bevindingen.

De koers beweegt in een serie lagere toppen en lagere bodems onder een dalende gemiddelde lijn, dus er is sprake van een dalende trendfase.

De swingteller staat op -3, dus er is een downswing gaande, anders gezegd, een actiebeweging van de beer die in principe ruimte heeft tot aan de spike bodem op 6,00, of iets hoger de bodysteun op 6,50. De RSI noteert onder de 50-lijn, waardoor het eindresultaat een DOWN status is op mijn Dashboard.

 

Uptrend

Positief elementje is het feit dat de weekcandle thans wit kleurt, maar dat doet de technische conditie niet wijzigen. Boven in het veld ligt 8,48 als eerste rode streep. Zolang de koers daar onder beweegt, voert  de beer de regie.

Dit heeft tot consequentie dat er geen koopconditie valide is maar een verkoopconditie. Loer op een short positie, zo luidt de opdracht.

Als ik vervolgens de daggrafiek consulteer om vast te stellen of het daadwerkelijk tijd is voor een short positie, dan zie ik een heel ander beeld dan op de weekgrafiek.

Bull domineert

Ik gebruik uiteraard dezelfde indicatoren en hanteer dezelfde Dashboard spelregels. Dan stel ik vast dat er sprake is van een korte termijn uptrend. De candles kleuren wit, swingteller in een plusstand en de RSI bijna boven de 50-lijn.

Zowaar een UP status op het daily Dashboard. Met steun en kantelpunt op 7,67 ligt een rally naar 8,48 in het verschiet, gelijk aan de recente top. Dus op dit navigatieniveau heeft de bull de touwtjes in handen.

Lang voor kort

Goed, de korte meetlat geeft een koopconditie af, de langere meetlat een verkoopconditie. Als actieve belegger op het korte timeframe zou je kunnen overwegen slechts en alleen te kijken naar de dagchart, maar dat is onverstandig.

Er geldt een motto in technische analyse land dat luidt “Lang gaat voor kort” , hetgeen wil zeggen dat in dit geval de weekchart leidend is. Dit impliceert dat de koers onder 7,67 moet duiken om de dagchart in lijn te krijgen met de weekkaart. Tot dat moment dus geen short positie.

Dit impliceert eveneens dat een in te nemen long positie op de dagkaart een potentieel heeft tot 8,50, want daar ligt op de weekkaart een beer te wachten.

U ziet, het is steeds een kwestie van goed kijken, inzoomen en uitzoomen en strak navigeren op twee speelvelden. Dat maakt technische analyse en Dashboard Beleggen juist zo interessant en waardevol, niet waar?

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.