Nieuws/Financieel
1273121
Financieel

Dubbele bodem

Er is tot op heden een dubbele bodem gevormd bij 437,50 – 438 in de AEX. De vraag is alleen of de huidige opleving zal uitmonden in een lagere top in het zeerkortetermijnbeeld, of een krachtige omkeer.

Met de terugval van 466,20 tot aan de 437,60 van vorige week is de AEX ruim 28 punten kwijtgeraakt. Hiermee valt deze terugval in de categorie ‘normale correctie’. Bij een dergelijke correctie ga ik uit van een daling van 5% tot 10%.

Dit is de eerste correctie sinds de Brexit-correctie in juni waarbij er sprake was van een eendaagse terugval tot aan de 410 punten. Hier werd toen de 1e belangrijke hogere middellangetermijnbodem gevormd. Begin augustus vormde de AEX een bodem bij 437,80 en nu dus bij 437,60.

Hierdoor is een dubbele bodem in de AEX ontstaan, een mogelijk krachtig signaal. De opleving vanaf deze bodem van vorige week is echter nog niet krachtig genoeg om al te kunnen spreken van het definitieve omkeersignaal, daarvoor is meer bevestiging nodig.

Een beweging boven het eerste Fibonacci-retracementniveau (38,2%) van deze correctie bij 448,50 zou een aanzienlijke verbetering opleveren en de scherpe kantjes van deze correctie doen verdwijnen. Zolang een dergelijke beweging niet plaatsvindt, kan er nog steeds sprake zijn van de vorming van een lagere top in het zeerkortetermijnbeeld.

 

Geen dalende lijn

 

De huidige correctie komt onverwacht. Ik had enkele weken geleden eerst een verdere stijging tot aan de zware weerstand van 475 verwacht. Hier ligt de top van november vorig jaar dat destijds het startpunt was van een forse drie maanden durende correctieve beweging.

Deze beweging mondde uiteindelijk uit in de vorming van een zeer belangrijke bodem in het langetermijnbeeld in februari bij 378,50. De top werd ruim twee weken geleden echter al gezet bij 466,20, een niveau waar geen weerstand was te vinden.

Dit was het startpunt van een soort vrije val beweging, een scherpe daling zonder tussentijds herstel. Hierdoor is er in het zeerkortetermijnbeeld ook geen dalende toppenlijn te zien.

Dubbele bodem

Zolang er echter geen bevestiging wordt gegeven dat een dubbele bodem is gevormd, blijft de kans bestaan dat de AEX bezig is met de vorming van een lagere top in het zeerkortetermijnbeeld. Dit is echter niet mijn uitgangspunt.

De ondertoon in de AEX is sterk aan het verbeteren en als we kijken naar andere indices zien we al een aanzienlijk beter technisch beeld. Verbetering treedt op zodra als eerste het 38,2%-niveau van deze daling wordt gebroken. Dit niveau is bij 448,50 te vinden.

Daarboven verdwijnen de scherpe kantjes van deze correctie en wordt de kans groot dat de bodem is geplaatst. Meer bevestiging treedt daarna op als het laatste deel van een eerdere neerwaartse gap tussen de 450,15 en 451,55 wordt gesloten.

In deze gap ligt overigens ook het 50-daags gemiddelde. Zolang dat niet gebeurt, blijft de kans aanwezig dat de AEX bezig is met de vorming van een lagere top en daarna de neerwaartse druk op de gevormde dubbele bodem weer opvoert.

In dat scenario zou een verdere daling naar lagere niveaus mogelijk zijn. Volgende steunpunten liggen dan bij het 200-daags gemiddelde van nu 437,20 en een nog openstaande kleine opwaartse gap rond de 434,60.

Opwaartse richtpunten

Een ander belangrijk steunpunt ligt bij 429,70. Daar ligt de opgaande bodemlijn langs de bodems van 378,50 (februari) en 410 (juni). Een test van deze bodemlijn mogen we niet uitsluiten zolang de AEX onder de 448,50 blijft.

Toch verwacht ik een dergelijke beweging niet. Gisteren werd de eerste weerstand onder druk gezet. De zone 445 – 446 werd intraday al gebroken, maar de slotkoers lag er nog onder. Voor de komende dagen acht ik de kans groot dat de AEX de druk op de 448,50 verder zal opvoeren en de correctie dus op zijn laatste benen loopt.

Recent gaf ik al aan dat een krachtige en plotselinge positieve omkeer een realistisch scenario was waarna de druk op de jaartop van 466,20 weer kon worden opgevoerd.

Mijn volgende doel blijft liggen bij 475 en het uiteindelijk doel voor het komende half jaar is te vinden bij de zware zone van 495 – 510. Hier komen veel richtpunten samen.

Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en uitgebracht door ING Bank N.V.