Nieuws/Financieel
1273189
Financieel

CPB ziet geen versnelling economische groei

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse economie groeit in de periode van 2018 tot en met 2021 naar verwachting niet sneller dan in 2016 en 2017. Dat blijkt uit de nieuwe ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag heeft gepubliceerd.

Het CPB voorziet voor dit en volgend jaar een economische groei van 1,7 procent. In de vier jaar daarna blijft de vooruitgang volgens de nieuwe schattingen gemiddeld op dat niveau steken.

Die groei zorgt waarschijnlijk voor slechts een beperkte afname van de werkloosheid. Die daalt volgens het CPB naar 5,5 procent van de beroepsbevolking in 2021, tegen 6,2 procent in 2016 en 2017.

Gepensioneerden

De koopkracht verbetert volgens de huidige schattingen in doorsnee niet tussen 2018 en 2021. Werkenden gaan er door kleine loonstijgingen nog iets op vooruit, maar uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zien hun koopkracht naar verwachting licht dalen.

Het CPB verwacht dat de staatsschuld in 2021 duidelijk lager zal dan de grens van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) die in de Europese begrotingsregels is vastgelegd. Het huidige, kleine, overheidstekort wordt de komende jaren waarschijnlijk weggewerkt en omgezet in een overschot van circa 1 procent van het bbp.