Nieuws/Financieel
1273195
Financieel

Zzp’ers onzeker over financiën

Staatssecretaris Wiebes (financien) wil de onzekerheid bij ondernemers over hun werkrelatie versneld aanpakken.

Staatssecretaris Wiebes (financien) wil de onzekerheid bij ondernemers over hun werkrelatie versneld aanpakken.

Amsterdam - Opdrachtgevers laten zzp’ers soms te lang wachten op betaling van de factuur. Een deel van de zzp’ers ervaart hierdoor financiële onzekerheid. Met name voor zzp’ers die hoofdkostwinnaar zijn, kan het lang moeten wachten op betaling financiële gevolgen hebben.

Staatssecretaris Wiebes (financien) wil de onzekerheid bij ondernemers over hun werkrelatie versneld aanpakken.

Staatssecretaris Wiebes (financien) wil de onzekerheid bij ondernemers over hun werkrelatie versneld aanpakken.

Uit onderzoek van ZZP Barometer onder 912 zzp’ers blijkt dat één op de zes zzp’ers vaak meer dan 45 dagen moet wachten op betaling. Voor 20% van deze groep duurt het zelfs 60 dagen of langer voor er wordt betaald.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een ruime meerderheid (57%) van de zzp’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. In geval van langdurige ziekte kan dit voor problemen zorgen.

De financiële onzekerheid wordt ook gevoed door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Deze wet vervangt sinds 1 mei de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De nieuwe regels zijn voor veel opdrachtgevers echter niet duidelijk waardoor ze terughoudender zijn met het inhuren van zzp’ers.

Gisteren verscheen de eerste voortgangsrapportage van de wet DBA. Staatssecretaris Wiebes van Financiën belooft daarin dat ‘goedwillende ondernemers’ die niet precies volgens de nieuwe regels werken vanaf 1 mei 2017 niet worden beboet.

De Belastingdienst gaat bovendien meer mensen inzetten die overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers gaan beoordelen. Lang niet alle zzp’ers en opdrachtgevers kunnen uit de voeten met de voorbeeldovereenkomsten die zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Zij moeten individuele modelovereenkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Begin deze maand werd bekend dat ruim 45% van de 4500 toegestuurde modelovereenkomsten wegens tijdsgebrek nog niet is bekeken. Van de bekeken contracten werd slechts 17% direct goedgekeurd en ruim 40% geheel afgekeurd.