Nieuws/Financieel
1273322
Financieel

ABN: 'Klimaat vereist extra actie'

De nieuwe kolencentrale in de Eemshaven, die 2,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

De nieuwe kolencentrale in de Eemshaven, die 2,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

Amsterdam - Het geld dat Nederland zou uitgeven voor het sluiten van een van de moderne kolencentrales, kan aanzienlijk meer klimaatwinst opleveren als daarmee het sluiten van verouderde bruinkoolcentrales in andere delen van Europa wordt betaald.

De nieuwe kolencentrale in de Eemshaven, die 2,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

De nieuwe kolencentrale in de Eemshaven, die 2,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

Dat schrijft ABN Amro in een rapport over de toekomst van de Nederlandse energievoorzieining, dat het dinsdag voorafgaand aan de presentatie van de Miljoenennota presenteert aan minister Kamp (Economische Zaken). ’Met het geld dat je bespaart op de afschrijving zouden andere Europese landen geholpen kunnen worden om veel grotere stappen te zetten wat betreft energiebesparing of beperking van CO2-uitstoot. Uiteindelijk stopt de klimaatverandering niet bij de grens’, schrijft de bank in zijn rapport. Investeringen in CO2-beperking buiten Europa zouden waarschijnlijk nog meer effect per euro sorteren.

Het rapport komt enkele weken voor publicatie van een tussenrapportage waaruit zal blijken of Nederland in staat zal zijn de klimaatdoelen uit zijn eigen energieakkoord in 2019 te halen. Of dat gaat lukken, wordt breed betwijfeld, met als mogelijk gevolg dat Kamp extra maatregelen zal aankondigen om de doelstellingen toch te halen.

Van de plannen die zijn gemaakt in het energieakkoord lijkt het oprichten van windparken op zee voorspoedig te verlopen, maar wordt nauwelijks voortgang geboekt in het energiezuiniger maken van gebouwen. Hoewel daarmee veel te besparen valt, komt dit deel van de afspraken nauwelijks van de grond.

Een van de opties die op tafel ligt om de co2-uitstoot verder terug te dringen, is het sluiten van de vier resterende kolencentrales in Nederland. Kamp heeft aangegeven over de sluiting van twee centrales uit de jaren negentig te willen praten, maar geen heil te zien in sluiting van twee complexen die nog maar enkele jaren open zijn. Kolen levert bij de productie van stroom de helft meer co2 op dat gas. De prijs van kolen is echter een stuk lager dan die van gas, hetgeen nauwelijks wordt gecompenseerd wordt door de extra emissierechten die er voor het stoken van kolen moeten worden aangeschaft. De prijs van emissierechten ligt al jaren ver onder het niveau waarbij ze werkelijk zouden bijdragen aan het terugdringen van co2-emissies.

Als Nederland zijn doelstellingen voor 2030-2035 zou willen halen, zodat het uitzicht heeft op een bijna broeikasgasneutrale economie in 2050, moeten er de komende jaren drastische keuzes moeten worden gemaakt, schrijft ABN Amro. Behalve investeringen in nieuwe duurzame opwekking en energie-efficiëntie in gebouwen en transport, is daarvoor ook Europese samenwerking en verbetering van het emissiehandelssysteem. Tot 2030 ziet ABN Amro ook nog een toekomst voor kolen, terwijl het voor de langere termijn met name gascentrales nodig blijven om in te springen op het moment dat zon en windenergie te weinig opleveren.