Nieuws/Financieel
1273535
Financieel

Advies: rechtszaak pelsdierhouders moet over

De zaak van de Nederlandse vakvereniging van nertsenhouders tegen de Nederlandse staat moet over. Het hof, dat een verbod op de pelsdierhouderij eerder handhaafde, heeft onvoldoende rekening gehouden met de schade die het verbod veroorzaakt voor individuele nertsenhouders, luidt het advies van advocaat-generaal Paul Vlas aan de Hoge Raad.

De wet die de pelsdierhouderij verbiedt werd in 2013 aangenomen, maar het verbod gaat pas in 2024 in. Die overgangsperiode moet de pelsdierhouders voldoende tijd geven om hun investeringen terug te verdienen. De advocaat-generaal is het ermee eens dat er voldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de industrie in het algemeen, maar niet voor de individuele pelsdierhouders.

Enkele andere argumenten van de Vereniging Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, zoals dat het verbod strijdig zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, werden door de advocaat-generaal van de hand gewezen.

De adviezen van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden doorgaans wel overgenomen.