Nieuws/Financieel
1273965
Financieel

'Hou pensioen hier'

Het zou onwenselijk zijn als pensioenregelingen op grote schaal buiten Nederland uitgevoerd zouden worden.

Dat schreef staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) deze week in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over onder meer het vertrek naar het buitenland van pensioenfondsen.  Volgens haar zouden instellingen hiervoor kunnen kiezen vanwege het toezicht op de uitvoering of de hogere rekenrente die buiten onze landsgrenzen geldt. “Zodat bijvoorbeeld alsnog tot indexatie zou kunnen worden overgegaan.”

De rekenrente waarmee de dekkingsgraad van pensioeninstellingen wordt bepaald, ligt in Nederland op 3,3%. In de rest van Europa geldt veelal een percentage van 4,2%. Met een lagere rekenrente valt de dekkingsgraad van pensioenfondsen lager uit, wat kan leiden tot een premiestijging, pensioenkorting en minder indexatie.

Risico

Klijnsma wijst erop dat een hogere rekenrente het risico op lagere pensioenuitkeringen in de toekomst verhoogt. “Dat is niet in het belang van actieve deelnemers aan het fonds.” Omdat een meerderheid van de deelnemers akkoord moet gaan met een verhuizing van het fonds, acht het kabinet massale uitstroom onwaarschijnlijk.

Desalniettemin wil het onderzoeken wat de precieze omvang is van pensioenregelingen in het buitenland en in hoeverre nieuwe wet- en regelgeving nodig is. Op dit moment zijn er zeven partijen die pensioenregelingen ter waarde van €550 miljoen laten uitvoeren in België, 0,1% van het totale Nederlandse pensioenvermogen dat meer dan €1200 miljard bedraagt. Aon Hewitt, ExxonMobil en BP hebben bekendgemaakt dezelfde stap te maken. Daarnaast zijn er nog twee partijen die de zogenoemde België-route overwegen.

Naïef

Volgens pensioenadvocaat Theo Gommer zijn het vooral internationale ondernemingen met vestigingen in verschillende landen die de pensioenuitvoering centraliseren in het buitenland. In de overwegingen kunnen schaalvoordeel, toezicht en rekenrente een rol spelen. Opnieuw naar wet- en regelgeving kijken, noemt hij naïef. “We hebben nu eenmaal bepaald dat je in Europa zelf mag beslissen met wie je zakendoet. Een pensioenregeling in het buitenland is niet beter of slechter, wel anders. Of je accepteert in Nederland een mogelijke korting of stijgende premie of je gaat akkoord met een hoger risico op een lagere uitkering in de toekomst in het buitenland”, legt hij uit.

De pensioentoezegging zelf die in Nederland is gedaan, blijft gewoon van kracht namelijk. “Als een werknemer in Nederland €10.000 op zijn 67e is toegezegd, dan krijgt hij dat geld ook als zijn pensioen in Spanje wordt uitgevoerd.”