Nieuws/Financieel
1275917
Financieel

Mijn vraag: scholingsplicht

Nu wij – sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid – een scholingsplicht hebben, hebben wij de scholingsmogelijkheden binnen ons bedrijf uitgebreid. Een van de medewerkers weigert echter iedere vorm van scholing. Vormt dat een risico voor mij als werkgever?

De WWZ heeft inderdaad een expliciete scholingsverplichting in de wet gebracht, aldus arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR. De werkgever moet de werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie of – zo nodig – voor een andere functie. Als de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, dan kan dat voor een rechter reden zijn om een ontslagaanvraag te weigeren.

De scholingsplicht gaat echter niet zo ver dat de werkgever wordt afgerekend op het weigeren van scholing door de werknemer. In dat geval is het wel heel belangrijk voor de werkgever dat hij kan aantonen dat hij de werknemer alle kansen en gelegenheid heeft gegeven.

Als het voor een goede uitoefening van het werk noodzakelijk is om een bepaalde studie te volgen, bijvoorbeeld om gekwalificeerd te blijven, dan kan de weigering van de werknemer – nadat hij meermaals is gewaarschuwd en duidelijk op de gevolgen is gewezen – zelfs reden zijn voor ontslag.