Nieuws/Financieel
1277784927
Financieel

Cijfers Aedes:

Woningcorporaties voegden vorig jaar per saldo 4000 woningen toe

Woningcorporaties hebben vorig jaar 15.199 nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Maar omdat de corporaties ook sloopten, kwam het saldo van het aantal toegevoegde betaalbare woningen uit op slechts 4000.

Aedes stelt dat er wel meer gebouwd dan het jaar ervoor. De meeste van de woningen zijn sociale huurwoningen en gebouwd op plekken waar volgens Aedes veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Het aantal woningen dat gebouwd is, ligt nog altijd ver onder het aantal dat momenteel nodig is in verband met wooncrisis. Corporaties zouden goed moeten zijn om jaarlijks 30.000 woningen toe te voegen in de huidige wooncrisis.

Volgens de corporatiekoepel komt de ’bouwstaking’ door de zogeheten verhuurdersheffing. Want voor de introductie van deze heffing in 2013 bouwden de corporaties nog 30.000 woningen en in dat jaar werd ook de verhuurderheffing ingevoerd. Vervolgens is dat aantal bij lange na niet meer gehaald. De corporaties mogen de heffing echter compenseren met hogere huren, maar zien daar momenteel vanaf, zo meldde Aedes eerder aan De Telegraaf. Experts verschillen van mening over de oorzaken van de bouwstaking, want de vermogenspositie nam de afgelopen jaren toe. Ook woningcorporaties hebben te maken met ’moeilijke’ bouwlocaties, omdat beleidsmakers koersen op binnenstedelijk bouwen en de plaatselijke politiek daar soms ook nog extra eisen op gooit.

Betaalbare woningen

Een coalitie van 34 organisaties op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn sprak eerder dit jaar nog af de komende tien jaar 1 miljoen huizen te bouwen. Zo moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. De woningcorporaties willen hun productie verhogen naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

De organisaties hebben deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de Actieagenda Wonen. Samen met het volgende kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Volgens de coalitie komt Nederland al meer dan 330.000 huizen tekort en dreigt wonen voor veel mensen onbetaalbaar te worden.