Nieuws/Financieel
1280823
Financieel

Lex dura sed lex

De wet is hard, maar het is wel de wet. Dat is vrij vertaald wat deze latijnse spreuk inhoudt.

Omdat de wetgever niet alle situaties kan voorzien bij het opstellen van wetten, bestaat er in Nederland de mogelijkheid om in schrijnende gevallen van wetstoepassing deze onder de aandacht te brengen van de Commissie voor Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Die kan dan de regering vragen om voor het betreffende geval een uitzondering te maken, zodat de gevolgen minder hard uitpakken.

Bedrijfsopvolging

Onlangs heeft deze commissie een verzoekschrift beoordeeld dat voor ondernemers en familiebedrijven van belang is. Daarom heb ik die in een recente lezing voor Ondernemersbelangen aangehaald en wil ik die nu graag met u bespreken.

Het betreft de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Daarover heb ik eerder geschreven, maar dan vanuit de vraag of deze niet te ruim is en te veel onderscheid maakt tussen ondernemers en anderen als het gaat om de heffing van erfbelasting.

Schenkbelasting

Simpel gezegd, houdt deze faciliteit in dat als een familiebedrijf voor minder dan de echte waarde wordt overgedragen aan de volgende generatie, over het voordeel tot €1 miljoen geen schenkbelasting hoeft te worden afgedragen. Wordt er meer geschonken, dan moet er wel afgerekend worden, maar slechts over 17% van het meerdere.

Overlijdt de ondernemer vóórdat het bedrijf is overgedragen, dan gelden dezelfde regels, maar dan met betrekking tot de heffing van erfbelasting.

Eisen

Je zou denken dat de wet dus erg zacht is en dat er geen reden is voor een verzoekschrift. Toch is dat niet zo, want er zijn eisen aan de vrijstelling. Zo moet de onderneming – zowel bij overlijden als bij overdracht met korting – altijd minimaal vijf jaar worden voortgezet door de overnemende partij.

Bij een overdracht van de onderneming bij leven waarbij de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, is er een extra eis. De oud-ondernemer moet minimaal vijf jaar eigenaar zijn geweest.

Koopprijs

In de situatie die aan de Commissie werd voorgelegd pakten deze eisen hard uit. Een man en een vrouw namelijk in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd. In 2012 overlijdt de vrouw en haar 50% aandeel in de gezamenlijke onderneming vererft naar haar man. Deze hoeft geen erfbelasting te betalen vanwege de Ondernemingsfaciliteit. In 2015 draagt vader de gehele onderneming over aan hun zoon, waarbij die de koopprijs niet (volledig) hoeft te betalen.

Helaas blijkt dat de fiscus strak de hand houdt aan de termijnen van vijf jaar. Althans als het gaat om het 50% aandelenpakket van de overleden onderneemster. Vader bezit dat pakket slechts drie jaar (vanaf haar overlijden), en dus kan de zoon geen beroep doen op de vrijstelling van de schenkbelasting.

Vrijstelling

Maar dat is nog niet alles. Omdat vader in 2015 het 50% aandelenpakket van zijn overleden vrouw overdraagt, vervalt ook de eerder aan hem toegekende vrijstelling erfbelasting. Hij moet dus alsnog erfbelasting betalen over de waarde van die aandelen.

Dus waar in 2012 geen belasting wordt geheven, moet nu in 2015 maar liefst twee keer betaald worden. Simpelweg omdat de overleden onderneemster nog geen vijf jaar dood is. De wet is hier duidelijk, maar de man en zijn zoon vinden het wel een hard gelag. Daarom dienen ze een verzoekschrift in, maar helaas voor hen wijst de Commissie het verzoek af.

Oplossing

Deze situatie is niet meer te redden. Een oplossing was geweest dat vader tot 2017 zou hebben gewacht met de overdracht van het familiebedrijf.

Of dat in hun situatie een reële optie zou zijn geweest, weet ik niet. Maar wat ik je wil meegeven is dat het bij een bedrijfsoverdracht verstandig is tijdig contact op te nemen met je notaris en andere adviseurs. Samen inventariseren zij je situatie en komen dan met een marsroute. Begin daar op tijd mee, liefst dus vijf jaar van tevoren.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.