Financieel/Nieuws
128137471
Nieuws

Overheid legt schadelijke uitstoot Tata Steel versneld aan banden

Den Haag - De schadelijke uitstoot van staalfabriek Tata Steel in IJmuiden wordt verder aan banden gelegd. Vergunningen worden aangescherpt en maatregelen die nu nog vrijblijvend zijn, zullen verplichtend worden opgelegd. Ook worden meer metingen uitgevoerd, zodat bijgehouden kan worden of de gezondheidsrisico’s in de IJmondomgeving daadwerkelijk afnemen.

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) kondigt die maatregelen woensdag aan nu hij samen met de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen om tafel heeft gezeten.

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek onder meer dat er te veel zware metalen en gevaarlijke stoffen in de omgeving rond Tata Steel te meten zijn.

De blootstelling aan de hoeveelheden lood in de IJmond vormt zelfs een risico voor de gezondheid van kinderen. Niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes is volgens het RIVM onverantwoord hoog. Het leidt op termijn tot meer kankergevallen bij mensen die hieraan worden blootgesteld, werd gesteld. Het RIVM zag dat hoe dichter men bij de fabriek meet, hoe meer giftige stoffen er worden gevonden.

Versneld omlaag

De maatregelen die nu worden genomen, hebben tot doel de uitstoot van lood versneld te verlagen. Zo moet de uitstoot van lood met 70 procent omlaag (eind 2023). Dit was 2025. De uitstoot van schadelijke pak-deeltjes moet ook verminderen (50 procent minder in 2022). Dit was 30 procent. Om te toetsen of de verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, volgen in 2022 twee onafhankelijke stofdepositieonderzoeken (onderzoek naar neergedaald stof in de leefomgeving) door het RIVM.

Waar dat kan, worden de acties omgezet in verplichte maatregelen, zegt Van Weyenberg. „Dit plan van aanpak neemt niet alle problemen waarvan omwonenden last hebben direct weg”, aldus de staatssecretaris. „Er moeten immers fabrieken en productieprocessen worden aangepast en verbeterd, en dat kost tijd. Het plan betekent wel een versnelling naar een gezondere leefomgeving, met afspraken en regels waaraan Tata Steel gehouden is.”

De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zullen toezicht houden op naleving van de afspraken. Ook de landelijke Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is aangeschoven om nog intensiever toezicht te houden en te handhaven.

Waterstof

Los van deze maatregelen heeft Tata Steel zelf al aangekondigd de komende jaren over te stappen op een duurzamer productieproces met gebruik van waterstof en groene stroom. Het ministerie laat in 2022 onderzoeken wat deze overstap betekent voor de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden.

De realisatie van de overstap naar waterstof duurt nog best lang: de ambitie van Tata Steel is om in 2030 deels en in 2050 volledig te zijn overgestapt. Dat betekent dat in 2030 een eerste Kooksfabriek gesloten kan worden.

Daar willen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten niet op wachten. „Ook op de kortere termijn moet het bedrijf schoner produceren en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden zo klein mogelijk maken”, aldus Van Weyenberg, die in actie is gekomen nadat onder anderen burgers aangifte hadden gedaan tegen Tata Steel en diverse rechtszaken hadden opgetuigd tegen de overheid om haar te dwingen beter te gaan handhaven.

Provinciegedeputeerde Jeroen Olthof laat weten blij te zijn met de maatregelen. Hij geeft aan dat er op termijn veel meer nodig is om de lucht en omgeving in zijn provincie schoner te krijgen. „Scherpere wet- en regelgeving nationaal en internationaal. En het belang van een gezonde leefomgeving moet nadrukkelijk een plek hebben bij de verduurzaming en energietransitie van Tata Steel.”

300 miljoen euro

Tata Steel laat weten samen te werken met de overheid om de komende jaren de uitstoot verder te verminderen. „Hiervoor hebben we een uitgebreid maatregelenpakket van 300 miljoen euro in uitvoering.”

Om de zichtbare grafietemissies te voorkomen en overlast weg te nemen is er in 2020 een nieuwe fabriekshal in gebruik genomen om een van de bijproducten van het staalproces inpandig te verwerken, aldus een woordvoerder van Tata. „”Bij onze Kooksfabriek 2 zijn inmiddels ingrijpende maatregelen genomen om de geuroverlast te verminderen. Een andere maatregel waaraan we werken is de bouw van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek waarmee de verspreiding en uitstoot van stof fors zal verminderen.”