Nieuws/Financieel
1282664
Financieel

Lening voor zzp’er

Ik val meteen met de deur in huis: ik stel een renteloze lening van duizend euro ter beschikking aan een zzp’er in de bijstand. Ik hoop dat meerdere ondernemers dit willen doen. Waarom ik dit doe? Bijstandsgerechtigden, met ondernemersambities, kunnen volgens mij wel een steuntje gebruiken.

Maar het is ook een protest tegen de naïeve betutteling in Amsterdam. De hoofdstad geeft namelijk sinds vorige week zomaar scholingsvouchers van duizend euro weg aan zzp’ers die maximaal 120 procent van het sociaal wettelijk minimumloon verdienen. Bijstands-zzp’ers dus. Op kosten van de gemeenschap kunnen zzp’ers dan cursussen volgen bij gecertificeerde onderwijsinstellingen. Om concurrerender te worden. En om succesvol ondernemerschap te stimuleren.

Dat lijkt nobel maar is het niet. Want van links tot rechts zijn we het er toch over eens dat een zzp’er een ondernemer is? En,wat doet een ondernemer? Deze handelt voor eigen rekening en risico. Hij maakt bewuste keuzes over zijn strategie. Hij heeft een punt aan de horizon. Een plan. Een ondernemer heeft ambitie en is extreem sterk gemotiveerd. Die wil ergens voor gaan.

Zwaard van Damocles

Een bijstands-zzp’er met ondernemersambities vergroot zijn slagingskans echter als hij bewuster kiest binnen zijn eigen omscholingstraject. Er moet een prikkel zijn. Of een Zwaard van Damocles. Want die duizend euro moet (aan mij) worden terugbetaald. Binnen een jaar. Weliswaar renteloos maar het is geen gratis kadootje zoals dat van de hoofdstad. Gaan Amsterdamse bijstands-zzp’ers dan maar op de bonnefooi willekeurige cursussen volgen? Zo van: „Het lijkt me wel leuk om iets te doen met computers.” De gemeente betaalt immers. Kolder! Ondernemerschap is bij voorbaat al je eigen verantwoordelijkheid nemen. En weten wat je wilt.

VVD

Verrassend overigens dat de Amsterdamse fractievoorzitter van de VVD, Marja Ruigrok, niets wist van deze Sinterklaassurprise. Op Facebook schreef ze het enerzijds een vreemde maatregel te vinden maar ze ziet het ook als een aardige vorm van activerend armoedebeleid. Merkwaardig. De VVD komt toch op voor ondernemers? Je zal jezelf maar bewonderenswaardig als bijstands-zzp’er naar 121 procent van de norm hebben geknokt: dan moet je meteen zelf je eigen bijscholing betalen. Een straf voor je goede gedrag. Oneerlijke concurrentie! Ruigrok zegt bovendien dat ’succesvol ondernemerschap er toch wel uitkomt, als het er in zit’. En dat is exact het argument om deze maatregel te verwerpen. Want als het er in zit, dan komt het er toch wel uit. Dus ook zónder het duizend euro-voucher uit publieke middelen.

Sinterklaas valt dus vroeg dit jaar in Amsterdam. Zorgelijk. Want, motiveren we mensen tegenwoordig door kritiekloos en zonder voorwaarden een kadootje te geven? Groei creëer je echter als er prikkels zijn die je moet overwinnen. En als je weet dat middelen schaars zijn. Dat maakt je creatiever.

Wiebes-je

Bovendien is dit voucherplan een potentieel nieuw ’Wiebes-je’. Stel je toch eens voor dat veel meer mensen dan gedacht zo’n voucher ophalen. Dat kan de stad zomaar 25 miljoen euro kosten! Is daar wel over nagedacht door hardwerkende ambtenaren en verantwoordelijke politici? En wie zal dat betalen als het project faliekant mislukt? Juist. U en ik. En vooral de burgers van Amsterdam.

De ondernemers van Nederland kunnen daarom een voorbeeld stellen naar Amsterdam: laten wij – als ondernemers - duizend euro aanreiken. Maar wel als renteloze lening. Om dat duwtje te geven aan ambitieuze bijstands-zzp’ers die weten wat schaarste is, die begrijpen wat een Zwaard van Damocles inhoudt en die begrijpen wat strenge prikkels zijn. En waarvan we meteen aanvoelen dat het deze mensen gaat lukken. Omdat ze het oprecht willen.

Alleen dán ontwikkelen we succesvol ondernemerschap. En economische slagkracht.

ZZP’ers in de bijstand die belangstelling hebben, lezen hier meer informatie.